OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

14 października, jak co roku, w całej Polsce swoje święto obchodzili nauczyciele i pracownicy oświaty. A wszystko zaczęło się 14 października 1773 roku, to właśnie wtedy na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, sejm powołał Komisję Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce, a zarazem pierwszą tego typu instytucją w Europie. W naszej szkole uroczysty apel z tej okazji odbył się 13 października. Uczniowie w humorystycznym przedstawieniu, przygotowanym przez panią Agnieszkę Gos-Stacherską i Aleksandrę Gorzelak-Dylak, pt. “Dni otwarte w Niebie” wyrazili swoje podziękowania oraz wdzięczność za trud pracy. Nie zabrakło popisów taneczno-wokalnych, a w głównym holu szkoły została zamieszczona galeria zdjęć nauczycieli, którzy także kiedyś byli dziećmi. Dzień Edukacji Narodowej, który potocznie nazywany Dniem Nauczyciela, to przede wszystkim święto całej szkoły, dlatego Pani Dyrektor złożyła życzenia oraz podziękowała nie tylko nauczycielom, ale także pracownikom administracji i obsługi oraz wręczyła nagrody dyrektora i wójta wyróżniającym się pracownikom szkoły. Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pani Justyny Kowalskiej przygotował upominki w postaci zakładek do książek, na których zostały umieszczone życzenia. Za przygotowanie oprawy muzycznej odpowiadał pan Sławomir Szafrański. Strona techniczna zajął się pan Krzysztof Katny, a dekoracje przygotowały panie: Barbara Najmrodzka, Bogusława Gajzler oraz Katarzyna Jabłońska.

Agnieszka Gos-Stacherska