Ogłoszenie

Zwracamy się do wszystkich przyjaciół korczakowskiej szkoły oraz ludzi dobrej woli z zapytaniem, czy nie posiadają Państwo jakichkolwiek materiałów archiwalnych mogących posłużyć do opracowania historii naszej placówki edukacyjnej. W czerwcu 2022 r. będziemy świętowali XX-lecie wyboru patrona i nadania imienia naszej szkole.

Poszukujemy, na zasadzie czasowego wypożyczenia lub zdigitalizo­wa­nia, wszelkich materiałów fotograficz­nych, prasowych (także w postaci samych wycinków) oraz nagrań audio-video (kasety magnetofonowe i VHS), które pomogą nam w realizacji ww. przedsięwzięcia. Jesteśmy także bardzo zainteresowani relacjami naocznych świadków pierwszych lat istnienia naszej szkoły, którzy zechcą podzielić się z nami swoimi wspomnieniami, zarówno w formie pisemnej, jak i nagrań audiowi­zu­al­nych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

Osoby do Państwa dyspozycji: