OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY Stefan Kardynał Wyszyński – naszym Patronem

 Hasło XXIII edycji: „POKÓJ W SERCU – POKÓJ NA ŚWIECIE”

Drodzy Uczniowie, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ogólnopolskim. Koordynatorem konkursu jest Świetlica Szkolna. Wszelkie informacje znajdziecie w regulaminie.

Drodzy Uczniowie, spośród zgłoszonych prac konkursowych, jury szkolne wybierze 5 najlepszych prac w każdej kategorii (muzyczna, plastyczna, literacka”).

W związku z tym, że organizator zastrzega, aby prace zostały dostarczone  do dnia 27 marca, prosimy o złożenie prac do dnia  20 marca 2023 r.

Wykonane prace prosimy składać do świetlicy szkolnej , s. 001.

Koordynatorzy:    

A. Gorzelak-Dylak
M. Owczarek
B. Najmrodzka