Ogólnopolski projekt „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”

Klasy drugie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie również w tym roku szkolnym przystąpiły do projektu „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”.

Projekt ten składa się z trzech modułów. Klasy drugie zakończyły moduł pierwszy „Mała chmurka w krainie drzew”.

Ten moduł zaczęliśmy od wybrania lektury. W klasie IIa i IIb, była to lektura „Drzewo do samego nieba” Marii Terlikowskiej, w lasach IIbc, i IId „Kapelusz Pani Wrony” Danuty Parlak.

Moduł ten realizowany był w czasie stacjonarnego i zdalnego nauczania. Dzieci zapoznały się z lekturami w czasie zajęć stacjonarnych.

Pierwszym zadaniem w tym module było uzupełnienie lekturnika. Wpisywaliśmy tytuł, autora, głównego bohatera oraz bohaterów drugoplanowych. Rysowaliśmy głównego bohatera oraz opisywaliśmy go w trakcie kilku zajęć.

Kolejnym zadaniem, było przygotowanie drzewa czytelniczego. Każde dziecko na jesiennym liściu wypisało swoje imię i tytuł przeczytanej książki. W klasach powstały piękne drzewa czytelnicze.

Trzecim zadaniem było zorganizowanie spotkania z leśnikiem. Niestety ze względu na pandemię musieliśmy odwołać spotkanie. Dzieci obejrzały film – spotkanie z leśnikiem, gdzie poznały pracę leśnika.

Ostatnim czwartym zadaniem było przeczytanie opowiadania „Mała chmurka w krainie drzew”, a następnie zrealizowanie zadań z przygotowanego przez organizatorów projektu scenariusza.  To zadanie odbyło się w czasie zajęć online. Nauczycielki klas drugich przygotowały je w prezentacji Genially.

 Dzieci pięknie pracowały w czasie zajęć stacjonarnych, jak również zdalnych.

Wychowawczynie klas drugich