Opieka stomatologiczna

W związku  z obowiązkiem szkoły  zapewnienia  profilaktycznej opieki  stomatologicznej informuje się, iż profilaktyczną opiekę stomatologiczną dla uczniów naszej szkoły będzie świadczyć Samodzielny  Publiczny Zakład Opieki  Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w gabinetach stomatologicznych zlokalizowanych zarówno w Instytucie Stomatologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź jak również w Filii Instytutu Stomatologii w Bełchatowie przy ul. Świętej Barbary  1.

W przypadku  decyzji  rodziców o korzystaniu  z świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego finansowanego przez Narodowy Funduszu Zdrowia rodzic bądź opiekun prawny na własny  koszt będzie musiał  się udać z dzieckiem do  wyżej wskazanej placówki. Świadczenia będą udzielane maksymalnie 5 pacjentom w ciągu  jednego  dnia, po uprzednim telefonicznym umówieniu realizacji świadczenia ( Łódź: tel. 42 675 75 23 z uwagą, żeby  zapisać pacjentów do  dr Beaty Szydłowskiej; Bełchatów: tel. 44 633 73 95 do  dr Małgorzaty Marszał-Auguścik) co  najmniej 1 dzień przed wizytą. Realizacja świadczeń będzie odbywała się w godz. 9:00 – 16:15 od poniedziałku do  czwartku  każdego  tygodnia.