ÓSMOKLASIŚCI ZNAJĄ RECEPTĘ NA SUKCES NA EGZAMINIE Z JĘZYKA POLSKIEGO! ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „Z EGZAMINEM NA TY !”

19 maja 2022 roku za pośrednictwem platformy Teams odbył się konkurs „Z egzaminem na Ty !”. Do zmagań konkursowych przystąpiło 18 uczniów. Tak, jak już informowałyśmy wcześniej, treści konkursu dotyczyły zagadnień egzaminacyjnych, ale forma była zupełnie inna. Uczeń miał dobrze się bawić, a jednocześnie wykazać się wiedzą i umiejętnościami sprawdzanymi podczas egzaminu.

Wyniki konkursu

 • I miejsce – Natalia Kochel z klasy VIII c
 • II miejsce – Agata Ślęzak z klasy VIII a
 • III miejsce (ex aequo) – Oskar Rybarczyk z klasy VIII c, Jakub Nowakowski z klasy VIII b, Jan Gwoździk z klasy VIII d

Wyróżnienie: Paweł Kaczmarczyk z klasy VIII b

Chciałyśmy sprawdzić, czy uczniowie pamiętają, jakie są kryteria oceniania dłuższej formy wypowiedzi. W tym celu pozwoliłyśmy im, poczuć się jak egzaminatorom, którzy sprawdzają pracę. I z tym zadaniem uczniowie poradzili sobie najsłabiej.

To Ty jesteś egzaminatorem ! Sprawdzasz właśnie pracę ósmoklasisty. Odpowiedz krótko na pytania. Ile słów powinna liczyć dłuższa wypowiedź (rozprawka, opowiadanie) ? Czy zaliczysz pracę, która zawiera wulgaryzmy ? Uczeń napisał pracę, ale nie odwołał się w niej do lektury obowiązkowej ? Ile punktów otrzyma ? Jeżeli uczeń napisał dobry wstęp, ale nie napisał niczego więcej ? Ile punktów otrzyma ? Ile błędów ortograficznych można uczeń zrobić w pracy, by nie stracić punktów ?

Niewielu uczniów pamięta o tym, jakie są kryteria oceny pracy pisemnej. Warto przypomnieć sobie, za co można otrzymać punkty, by wynik egzaminu był satysfakcjonujący.


W przeddzień egzaminu przypominamy ważne zasady dotyczące oceniania dłuższej wypowiedzi pisemnej (wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)

 • Za napisanie wypracowania będzie można otrzymać maksymalnie 20 punktów.
 • Jeżeli wypowiedź w całości jest nie na temat, egzaminator oceni ją na 0 pkt.
 • Jeżeli w wypowiedzi uczeń w ogóle nie odwołał się do treści lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu, za całą wypowiedź egzaminator przyzna 0 pkt.
 • Jeżeli wypowiedź jest nieczytelna, egzaminator oceni ją na 0 pkt.
 • Jeżeli wypowiedź nie zawiera w ogóle rozwinięcia (np. uczeń napisał tylko wstęp), egzaminator przyzna 0 pkt w każdym kryterium.
 • Jeżeli wypowiedź zawiera 180 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryteriach: realizacji tematu wypowiedzi, elementów twórczych/ elementów retorycznych oraz kompetencji literackich i kulturowych. W pozostałych kryteriach egzaminator przyzna 0 punktów.
 • Jeżeli wypowiedź jest napisana niesamodzielnie, np. zawiera fragmenty odtworzone z podręcznika, zadania zawartego w arkuszu egzaminacyjnym lub innego źródła, w tym internetowego, lub jest przepisana od innego ucznia, wówczas egzamin z języka polskiego, w przypadku takiego ucznia, zostanie unieważniony.
 • Zabronione jest pisanie wypowiedzi obraźliwych, wulgarnych lub propagujących postępowanie niezgodne z prawem. W przypadku takich wypowiedzi zostanie podjęta indywidualna decyzja dotycząca danej pracy, np. nie zostaną przyznane punkty za styl i język lub cała wypowiedź nie będzie podlegała ocenie

Zadanie, z którym uczniowie poradzili sobie najlepiej, dotyczyło nastawienia (wewnętrznej motywacji) ucznia do egzaminu. Polecenie brzmiało następująco :

Wyobraź sobie, że jesteś lekarzem. Do Twojego gabinetu właśnie zapukał zrozpaczony ósmoklasista. Poprosił o receptę na sukces na egzaminie. Co mu przepiszesz ? Jakie dasz mu rady ? (podaj co najmniej dwa przykłady).

Jaka jest recepta na sukces?

Oto fragmenty najciekawszych wypowiedzi:

 • „Pamiętaj, że dużo rzeczy wyniosłeś z lekcji. Nic Ci nie da uczenie się noc przed egzaminem. To tylko pogorszy twoje samopoczucie”
 • Jeden dzień przed egzaminem nie ucz się, pójdź ze znajomymi na lody, połóż się spać o wczesnej godzinie, czyli np. 20.30. Postaraj zapanować nad stresem, pośpiewaj, potańcz, zrób wszystko, co w twojej mocy, żeby się nie stresować!”
 • „Wyśpij się i dużo nawadniaj. Człowiek powinien pić dziennie 2 litry wody”
 • „Jeżeli zachowasz zimną krew, to niczego nie zapomnisz”
 • „Wszystko, co powinieneś wiedzieć, powinieneś pamiętać z lekcji”
 • „Jeżeli czytałeś lektury, pisałeś wypracowania, to powinieneś myśleć, że zrobiłeś już wszystko, co w Twojej mocy. Będzie, co będzie”
 • „Uśmiechaj się i bądź z siebie dumny, bo przystąpienie do egzaminu wiąże się z wielką odwagą”

Renata Frach
Agnieszka Kuśmierek