„Pamiętam”

Choć minął długi czas,
Nieważne, dzień, miesiąc, lata.
Lecz, gdy odchodzi ktoś na zawsze,
Tracisz swą cząstkę świata.

Nic nie wygląda tak samo,
Gdy wstajesz wcześnie rano.
Już tego kogoś nie ma,
Zostały jedynie wspomnienia.

Ten pusty fotel w salonie,
Ten pęk traw na balkonie.
Przypomina o osobie,
Lecz jej już nie ma przy tobie.

Zostały tylko wspomnienia,
I niespełnione marzenia.
Lecz wierzę, że znów się spotkamy,
I jak dawniej porozmawiamy.

Bibi