Pocztówkowy projekt – Europejski Dzień Języków

26 września 2019 świętowany jest  Europejski Dzień Języków. W ramach obchodów tego święta zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do przyłączenia się do projektu edukacyjnego  realizowanego za pomocą platformy eTwinning „European Day of Languages 2019”. W projekcie bierze udział 30 europejskich szkół m.in. z Włoch, Hiszpanii, Chorwacji, Islandii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Niemiec.

By wziąć udział w projekcie wystarczy wypisać pocztówkę (przedstawiającą krajobrazy Polski) w języku angielskim i polskim, a następnie dostarczyć ją  swojemu nauczycielowi języka angielskiego do 18 września 2019. Następnie pocztówka, zostanie zaadresowana i wysłana  do Waszych europejskich rówieśników.

Pocztówki, które zostaną nadesłane do naszej szkoły  pozwolą  nam stworzyć mapę Europy, prezentującą jej różnorodność językową.

Zachęcamy do świętowania Europejskiego Dnia Języków.

Komentarze są wyłączone.