Podręczniki do religii

Informacja dla rodziców odnośnie podręczników do religii na rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

Podręczniki do nauki religii nie są objęte dotacją rządową i rodzice są zobowiązani zakupić je z własnych środków zgodnie z podanym wykazem (rodzice nie dokonują zakupu pozostałych podręczników ponieważ są one objęte dotacją rządową lub finansowane ze środków gminnych).

Klasa PodręcznikWydawnictwo
1,,Poznaję Boży świat” Ks. Dr K.Mielnicki, E.Kondrak  JEDNOŚĆ
2,,Odkrywamy królestwo Boże” Ks. Dr K.Mielnicki, E.Kondrak  JEDNOŚĆ  
3,,Przyjmujemy Pana Jezusa” oraz zeszyt ucznia pod tym samym tytułem Komisja Wychowania Katolickiego, Wł. Kubik  WAM
4,,Zaproszeni przez Boga” (tylko podręcznik) Z.Marek  WAM
5,,Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” (tylko podręcznik) ks. Dr K. Mielnicki, E. Kondrak  JEDNOŚĆ
6,,Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” (tylko podręcznik) ks. Dr K. Mielnicki, E. Kondrak  JEDNOŚĆ
7,,Jezus uczy i zbawia” (tylko podręcznik) Z.Marek  WAM
8,,Jezus działa i zbawia” (tylko podręcznik, nowa wersja) Komisja Wychowania Katolickiego KEP.  WAM