Podręczniki do religii

Podręczniki do nauki religii nie są odjęte dotacją rządową i rodzice są zobowiązani zakupić te podręczniki z własnych środków zgodnie z podanym wykazem.

Rodzice nie dokonują zakupu pozostałych podręczników ponieważ są one objęte dotacją rządową lub finansowane ze środków gminnych.

KLASA PODRĘCZNIK (zwany także katechizmem) WYDAWNICTWO
nr dopuszczenia
I „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”, red. Wł. Kubik SJ, + dodatkowo „Zeszyt ucznia” pod tym samym tytułem. WAM AZ-11-01/10-KR/1/11
II „Kochamy Pana Jezusa”, red. Wł. Kubik SJ, + dodatkowo „Zeszyt ucznia” pod tym samym tytułem. WAM AZ-12-01/10-KR/1/12
III „Przyjmujemy Pana Jezusa”, red. Wł. Kubik SJ
+ dodatkowo „Zeszyt ucznia” pod tym samym tytułem.
WAM 
AZ-13-01/10-KR 14/13
IV „Zaproszeni przez Boga”, red. Zbigniew Marek SJ (tylko podręcznik) WAM 
AZ-2-01/10
V „Obdarowani przez Boga”, red. Zbigniew Marek SJ (tylko podręcznik) WAM 
AZ-22-01/10-KR-5/13
VI „Przemienieni przez Boga”, red. Zbigniew Marek SJ (tylko podręcznik) WAM 
AZ-23-01/10-KR-1/14
VII „Jezus uczy i zbawia”- red. Zbigniew Marek SJ (tylko podręcznik) WAM 
AZ-3-01/10
VIII „Jezus działa i zbawia” – red. Zbigniew Marek SJ (tylko podręcznik – nowa wersja) WAM 
AZ-32-01/10-KR-12/13

Komentarze są wyłączone.