Podręczniki do religii

Informacja dla rodziców odnośnie podręczników do religii na rok szkolny 2022/2023 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

Podręczniki do nauki religii nie są objęte dotacją rządową i rodzice są zobowiązani zakupić je z własnych środków zgodnie z podanym wykazem (rodzice nie dokonują zakupu pozostałych podręczników, ponieważ są one objęte dotacją rządową lub finansowane ze środków gminnych).

Klasa PodręcznikWydawnictwo
1„Poznaję Boży świat” Ks. Dr K.Mielnicki, E.KondrakJEDNOŚĆ
2„Odkrywamy królestwo Boże” Ks. Dr K.Mielnicki, E.KondrakJEDNOŚĆ  
3„Poznaję Jezusa”
podręcznik i ćwiczenia ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
JEDNOŚĆ
4„Zaproszeni przez Boga” (tylko podręcznik) Z. MarekWAM
5„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” (tylko podręcznik) ks. Dr K. Mielnicki, E. KondrakJEDNOŚĆ
6„Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” (tylko podręcznik) ks. Dr K. Mielnicki, E. KondrakJEDNOŚĆ
7„Szczęśliwi, którzy czynią dobro” podręcznik ks. dr K. Mielnicki, E. KondrakJEDNOŚĆ
8„Jezus działa i zbawia” (tylko podręcznik, nowa wersja) Komisja Wychowania Katolickiego KEPWAM