Podsumowanie konkursów, wręczenie dyplomów i nagród – fotorelacja

W dniu 18 czerwca po apelu, który dotyczył zasad bezpieczeństwa podczas wakacji, nastąpiło podsumowanie różnorodnych konkursów, jakie w ostatnim czasie odbywały się w naszej szkole oraz wręczenie dyplomów i nagród laureatom. Były to:

  • ogólnopolski konkurs plastyczny „Każdy ma jakiś talent”
  • szkolny konkurs plastyczny „Znam i inspiruję się klasycznym pięknem. Projekt sukni inspirowanej symbolami wiosny”
  • konkurs profilaktyczny pt. „Bezpieczne wakacje” adresowany do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • Ogólnopolska Olimpiada Olimpusek z języka polskiego, matematyki oraz z języka angielskiego dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej – sesja wiosenna;
  • Konkurs „Mój las” zorganizowany przez Nadleśnictwo Bełchatów i Ligę Ochrony Przyrody;
  • szkolny konkurs „Fascynująca fizyka”;
  • świetlicowy konkurs wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów klas II;
  • „Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych” zorganizowany w ramach innowacji pedagogicznej z języka niemieckiego dla uczniów klas II uczęszczających na zajęcia świetlicowe;
  • Szkolne konkursy biblioteczne: „Czytać można wszędzie” – konkurs fotograficzny; „Przysłowia mądrością narodu” – konkurs wiedzowy składający się z trzech etapów; uczniowie klasy 7c otrzymali bon na dodatkowe nieprzygotowanie w nowym roku szkolnym za najlepszy wynik w rankingu czytelnictwa klas 4-8.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych konkursów i ich wyników znajdują się
w sprawozdaniach publikowanych na stronie naszej szkoły przez organizatorów lub koordynatorów wymienionych wyżej konkursów.
Bożena Zatorska