Podsumowanie konkursu bibliotecznego „Przysłowia mądrością narodu”

W dniach 23-30 kwietnia 2024 r. uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w szkolnym konkursie bibliotecznym „Przysłowia mądrością narodu”. Jego celem było:

 • Zapoznanie się uczniów z polskimi przysłowiami i powiedzeniami.
 • Kształcenie świadomości językowej.
 • Promocja języka polskiego, ukazanie jego bogactwa i piękna.
 • Promocja czytelnictwa.
 • Promowanie sprawności i umiejętności językowych.

Konkurs składa się z trzech etapów:
Etap I odbył się 23 kwietnia. Wzięło w nim udział 28 uczestników. Rozwiązywali oni test sprawdzający znajomość przysłów i powiedzeń zawierający 20 zadań zamkniętych i 15 otwartych krótkiej odpowiedzi. Za prawidłowe rozwiązanie mogli uzyskać maksymalnie 35 punktów.
Do drugiego etapu zakwalifikowało się 18 uczestników:

 1. Zofia Foksowicz (7b) – 35 pkt
 2. Franciszek Jakubik (7b) – 35 pkt
 3. Roksana Gonera (7b) – 33,5 pkt
 4. Patrycja Spiecha (7b) – 32 pkt
 5. Gabriela Stadnik (6c) – 35 pkt
 6. Nadia Białek (6c) – 31,5 pkt
 7. Amelia Soboń (5d) – 35 pkt
 8. Zofia Brocka (5d) – 32 pkt
 9. Maja Szermer (5d) – 31 pkt
 10. Szymon Woźniak (5d) – 30,5 pkt
 11. Małgorzata Jaguścik (5c) – 35 pkt
 12. Iga Zyzek (5c) – 35 pkt
 13. Julia Szrajer (5c) – 34 pkt
 14. Natalia Kowalska (5b) – 35 pkt
 15. Magdalena Kina (4a) – 35 pkt
 16. Magdalena Szala (4a) – 32,5 pkt
 17. Aleksander Szymurski (4b) – 35 pkt
 18. Oliwia Gruszczyńska (4c) -33,5 pkt

Etapy II i III odbyły się 30 kwietnia. Zadania konkursowe polegały na:

 • łączeniu przysłów i powiedzeń z ich znaczeniami,
 • znajdowaniu przysłów i powiedzeń o takich samych lub podobnych znaczeniach,
 • układaniu przysłów i powiedzeń z rozsypanek wyrazowych,
 • poprawianiu błędnie zbudowanych przysłów i powiedzeń,
 • skojarzeniu przysłów i powiedzeń z podaną ilustracją.

Do III etapu zakwalifikowało się 8 uczniów. Arkusz konkursowy zawierał głównie zadania otwarte. Uczniowie musieli wyjaśnić znaczenie podanych przysłów oraz zapisać jak najwięcej przysłów, w których występują nazwy zwierząt, roślin oraz części ciała człowieka (np. ręka, głowa). Ogółem za prawidłowe wykonanie zadań konkursowych we wszystkich trzech etapach uczestnicy mogli uzyskać maksymalnie 95 punktów.
Wyniki końcowe przedstawiają się następująco:
I miejsce (ex aequo): Małgorzata Jaguścik (5c) – 95 punktów i Franciszek Jakubik (7b) – 95 punktów
II miejsce: Gabriela Stadnik (6c) – 94 punkty
III miejsce (ex aequo): Aleksander Szymurski (4b) – 93 punkty i Zofia Foksowicz (7b) – 93 punkty

Wyróżnienia: Iga Zyzek (5c) – 86, 5 pkt , Natalia Kowalska (5b) – 86 pkt i Julia Szrajer (5c) – 85,5 pkt

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pochwały, natomiast laureaci i wyróżnieni – dyplomy i nagrody rzeczowe. Gratulujemy!!!!
Bożena Zatorska