Podsumowanie konkursu Maryjnego

W tym roku konkurs wiedzy pod hasłem „Maryja mówi do nas” był poświęcony objawieniom Matki Bożej w Lourdes oraz osobie św. Bernardy Marii Soubirous, zwanej przez bliskich Bernadetą.W tym roku obchodzimy także175. rocznicę urodzin i 140. rocznicę śmierci św. Bernadety, dlatego Francuzi poświęcili jej cały 2019 rok.Celem konkursu byłowięc bliższe poznanie orędzia Matki Bożej, historii Jej objawień, oraz roli św.Bernadety – osoby spotykającej się z Maryją. Ponadto, co wydaje się kluczowe,do istoty tego rodzaju konkursu należy zaliczyć kształtowanie w uczniach postawy zaufania Bogu oraz odpowiednio formowanego kultu Maryjnego.

Chociaż zainteresowanie konkursem wśród uczniów było znacznie większe, to ostatecznie do testu wiedzy przystąpiły tylko dwie osoby, które wcześniej brały udział w przygotowaniach do ww. konkursu w ramach pracy Szkolnego Koła Katechetycznego.Testskładał się z zestawu pytań otwartych i zamkniętych, odpowiadających wcześniej przygotowanym i udostępnionym zagadnieniom konkursowym. Obie osobyudzieliły powyżej 50% poprawnych odpowiedzi, co pozwoliło uznać wyniki konkursu za ważne i wystawić jego uczestnikom odpowiednie oceny z religii.Zwyciężczynią tegorocznego konkursu wiedzy jest Aleksandra Frach, zaś drugie miejsce zdobyła Natalia Ostalak. Obie dziewczynki są uczennicami klasy IV A.

Oprócz przewidzianych nagród i dyplomów uznania, wszyscy uczestnicy konkursu zasłużyli na zasłużone pochwały.

Katecheci SP

Komentarze są wyłączone.