Podsumowanie konkursu: „Moje zdalne nauczanie”

Do konkursu plastyczno-literacko-fotograficznego, pt.„Moje zdalne nauczanie”, którego organizatorem była świetlica szkolna, przystąpiło 19 osób wykonując łącznie 23 prace konkursowe. Celem konkursu było pozytywne wyzwalanie inwencji twórczej wśród uczniów i nauczycieli, w postaci własnoręcznie przygotowanego tekstu (wiersz, rymowanka), zdjęcia lub rysunku/obrazu, które będą podkreślały osobiste/rodzinne, zaangażowanie w proces dydaktyczny w czasie zdalnego nauczania.

A oto wyniki zmagań o złoty, srebrny i brązowy laur w 3 kategoriach konkursowych:

Kategoria 1. – obraz/rysunek

· Uczniowie z klas I-III

– Złoty laur dla Wiktorii Urbańskiej z kl. III A

· Uczniowie z klas IV-VIII

– Złoty laur dla Nikoli Zawodzińskiej z kl. V B
– Srebrny laur dla Zuzanny Rełkowskiej z kl. V A i Zofii Kuc z kl. V D

· Nauczyciele

– Złoty laur dla p. Eweliny Wojtali

Kategoria 2. – zdjęcie pojedyncze

· Uczniowie z klas I-III

– Złoty laur dla Nikoli Jasińskiej z kl. II A i Franciszka Jakubika z kl. III B
– Srebrny laur dla Adrianny Witasik z kl. III C i Wiktora Zatorskiego z kl. II A
– Brązowy laur dla Uli Pałczyńskiej z kl. III B i Jasia Pałczyńskiego z kl. I B

· Uczniowie z klas IV-VIII

– Złoty laur dla Amelii Witasik z kl. V B
– Srebrny laur dla Marii Rełkowskiej z kl. VI C
– Brązowy laur dla Wiktorii Marcinkowskiej z kl. IV A

· Nauczyciele

– Złoty laur dla p. Agnieszki Gos-Stacherskiej
– Srebrny laur dla p. Justyny Kowalskiej

Kategoria 2. – wiersz/rymowanka

· Uczniowie z klas I-III

– Złoty laur dla Franciszka Jakubika z kl. III B

· Uczniowie z klas IV-VIII

– Złoty laur dla Zofii Kuc z kl. V D
– Srebrny laur dla Wiktorii Nocoń z kl. VIII A

· Nauczyciele

– Złoty laur dla p. Justyny Kowalskiej
– Srebrny laur dla p. Renaty Frach
– Brązowy laur dla p. Agnieszki Jagusiak

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za ich kreatywność i zaangażowanie. Jak się okazuje odpowiedni klimat nauki nie zależy od murów budynku szkoły, ale tworzą go ludzie po obu stornach łączy internetowych, połączeni niewidzialnymi więzami wiary w obopólny sukces i życzliwych relacji międzyludzkich.

Zwycięskie prace konkursowe zostaną zamieszczone w kronice szkolnej za rok 2019/2020.

https://spkleszczow.pl/wp-content/uploads/2020/07/Wiersze-rymowanki.docx

Komentarze są wyłączone.