Podsumowanie konkursu przyrodniczego z elementami bezpieczeństwa „RAZEM DLA PRZYRODY I BEZPIECZEŃSTWA”

Wychowawczynie klas trzecich przygotowały konkurs przyrodniczy z elementami bezpieczeństwa pod hasłem „RAZEM DLA PRZYRODY I BEZPIECZEŃSTWA”. Konkurs odbył się 28.09.2021.

W konkursie wzięły udział wszystkie klasy z edukacji wczesnoszkolnej. Celem konkursu było wyrabianie u uczniów nawyków dbałości o bezpieczeństwo na terenie szkoły oraz w drodze do i ze szkoły, kształtowanie świadomości ekologicznej i pozytywnego stosunku do świata przyrody, uwrażliwianie na problemy cywilizacyjne naszego środowiska, kształtowanie idei rywalizacji oraz integracja klas. Nauczycielki przygotowały 4 ciekawe zadania.

Dzieci z wielkim zaangażowaniem rozwiązywały poszczególne zadania. Klasy rywalizowały w swoich kategoriach, wszystkie były na bardzo podobnym poziomie. Mimo to byli zwycięzcy. W kategorii klas pierwszych zwyciężyła klasa Ia, drugich – klasa IIb, a trzecich – klasa IIIc. 29.09.2021 odbyło się podsumowanie i wręczenie dyplomów oraz drobnych słodkości dla wszystkich dzieci. Na koniec każda klasa zaprezentowała wcześniej przygotowaną piosenkę o tematyce przyrodniczej lub bezpieczeństwa.

Organizatorkami konkursu były: Aleksandra Kusiak, Anna Parada, Jowita Jańczyk i Paulina Urbańska