Podsumowanie konkursu

Przed świętami Bożego Narodzenia, wśród klas IV-VIII odbył się konkurs na najpiękniej udekorowaną salę lekcyjną. Konkurs miał na celu uświadomienie uczniom odpowiedzialności za sale lekcyjne, motywowanie uczniów do dbałości o swoje miejsce pracy oraz stworzenie przyjemnej, świątecznej atmosfery w szkole.

Wykonane przez uczniów ozdoby były niezwykle pomysłowe, dlatego trudno było wyłonić zwycięzcę. Nagrodą główną dla wygranej klasy (IVa) była ufundowana przez Radę Rodziców pizza. Ze względu na wysoki poziom konkurencji zdecydowano także o wyznaczeniu dodatkowej nagrody – niespodzianki (VIa).

Uczniowie zwycięskich klas częstowali się pizzą w dniu 10 lutego. Jednocześnie było to połączone ze świętowaniem Międzynarodowego Dnia Pizzy.

Samorząd Uczniowski
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Rada Rodziców