Podsumowanie Modułu III i ukończenie ogólnopolskiego projektu edukacyjnego “CZYTAM Z KLASĄ – lekturki spod chmurki” w klasie 2b.

W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur. Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania, od października 2019 r. w ramach innowacji pedagogicznej realizowanej w klasach drugich naszej szkoły „Aktywność sposobem na poznawanie świata” wdrożono do klasy 2b projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem było zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną.

Cele Projektu

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • integracja zespołu klasowego,

Sprawozdanie realizacji  I modułu pt. „Fikuśne lekturki spod chmurki” i sprawozdanie II moduł pt. „Zwierzęce lekturki spod chmurki” w których uczniowie 2b wykonali różne działania opisano we wcześniejszych sprawozdaniach. Praca nad projektem w module III „Polskie lekturki spod chmurki” przebiegała w innych warunkach niż dotychczas, przeniosła się ze szkoły do domu. Jednak mimo tego było bardzo ciekawie i kreatywnych pomysłów nie brakowało. Dzieci dzielnie pracowały nad zadaniami. Tym razem czytały i recytowały wiersze Juliana Tuwima. Filmiki i zdjęcia z recytacji wszyscy uczniowie mogli obejrzeć podczas lekcji on-line z wychowawcą klasy. W zadaniu drugim dzieci przebierały się, tworzyły pokaz mody bajkowej. Można było obejrzeć m.in. Pana Hilarego w akcji, Murzynka Bambo oraz pięknego kotka. Następne zadanie to wykonanie sylwety głównego bohatera. Wśród nich wymienić można. Zosię Samosię, Murzynka Bambo, Słonia Trąbalskiego oraz wielu innych wspaniałych bohaterów, którymi jesteśmy zachwyceni. Ich sylwetki pojawiły się w różnych miejscach: w domu i na podwórku. W zadaniu kolejnym w zeszytach dzieci zapisały tytuł i autora recytowanego wiersza oraz opisywały bohatera. Motywacje były różne. Część uczniów wybrało wiersz o zwierzątkach, ponieważ lubi zwierzęta. Inni preferowali wiersze, które bawią i tym samym wprawiają nas w lepszy nastrój.
W projekcie czytelniczym wzięli udział wszyscy uczniowie klasy 2b wraz z wychowawcą, nauczycielem wspomagającym i rodzicami, którym za zaangażowanie dziękujemy. Klasa zakończyła realizację Projektu. Za podjęte działania otrzymała certyfikaty i dyplomy. Cykliczne spotkania były okazją do wspólnego czytania lektur z poszczególnych modułów. Wzbudzenie w dzieciach zainteresowania losami bohaterów czytanych książek z pewnością zaowocuje w późniejszym rozwoju, poszerzając wiedzę o otaczającym nas świecie, ucząc wrażliwości oraz wzbogacając repertuar rozrywek w relacji rodzic – dziecko.
BARDZO DZIĘKUJEMY P. HONORACIE SZANECKIEJ – organizatorce za pomysł projektu i umożliwienie nam w nim udziału.

Komentarze są wyłączone.