Podsumowanie projektu „Inteligentny Samorząd – Change the Game”

Od marca do listopada 2020, z przerwami spowodowanymi pandemią COVID-19, realizowaliśmy w naszej szkole międzynarodowy projekt „Inteligentny Samorząd – „Change the Game”. Celem projektu „Change the Game” było zaangażowanie młodych ludzi do własnej projekcji otaczającego ich świata, w którym funkcjonują oraz to w jaki sposób mogą wpłynąć na otaczającą ich rzeczywistość: mierząc i analizując pewne czynniki środowiskowe takie jak np. zanieczyszczenie powietrza w swoich miejscowościach. Kluczowym zadaniem było wykonanie przez uczestników filmu ukazującego informacje o miejscu dokonywania pomiarów oraz zaproponowanie przez uczestników cyfrowych metod prezentacji i atrakcyjnych wizualizacji pokazujących jak zmieniały się zmierzone wartości parametrów środowiskowych w czasie i porównanie ich np. z danymi zebranymi przez inny zespół z innej miejscowości. Uczennice codziennie badały jakość powietrza w swoim miejscu zamieszkania, dane analizowane i przedstawiane za pomocą wykresów w programie Excel były prezentowane podczas spotkań. Uczennice biorące udział w projekcie nabyły nowe kompetencje, które mogą się okazać szczególnie ważne w kontekście trendów technologicznych przyszłości takich jak Internet Rzeczy (ang. Internet of Things), nauka o danych (ang. Data Science), ale też kompetencji społecznych.

Poniżej film podsumowujący projekt „Inteligentny Samorząd – Change the Game”.

Koordynatorzy projektu
Anna Tatara
Ilona Kuśmierek