Podsumowanie szkolnej akcji „znaczek”

Dzień zakończenia roku szkolnego 2018/2019 był ostatnim dniem, kiedy zbierane były do oznakowanych pojemników stemplowane znaczki pocztowe. Szkolna akcja zbierania znaczków pt. TO NASZA WSPÓLNA E-MISJA jest naszą odpowiedzią na apel Księży Werbistów, którzy już od wielu lat zachęcają dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnego zaangażowania na rzecz pomocy osobom będącym w skrajnie trudnej sytuacji materialnej.

Od czasu ogłoszenia akcji charytatywnej (miesiąc kwiecień) zebrano łącznie 352 walory filatelistyczne wyemitowane przez różne kraje. Wiele z nich zostało wyciętych razem z datownikiem lub stemplem okolicznościowym, co dla potencjalnych nabywców może okazać się nie lada atrakcją filatelistyczną.

Niestety wiele ciekawych znaczków było uszkodzonych: brak wszystkich ząbków, plamy i naddarcia, np. przez zbyt pochopne odklejanie od koperty. Tego typu znaczki są eliminowane i w konsekwencji nie zostały wysyłane do Referatu Misyjnego z Pieniężna – organizatorów ogólnopolskiej akcji „Każdy znaczek wspiera misje”.

Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w projekt akcji charytatywnej. Przypominamy także, że szkolna akcja zbierania znaczków trwa nadal. W czasie wakacji zebrane walory filatelistyczne można przynosić do sekretariatu szkoły a od września przekazać je wybranemu wychowawcy lub katechecie.

Komentarze są wyłączone.