POMOC DLA WIKTORII

„Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą,
Gdy drugim radość w niedoli przynoszą”

Adam Asnyk

W roku szkolnym 2020/2021, społeczność Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie, realizuje III edycję  akcji charytatywnej – „Pomoc dla Wiktorii”. W ramach przedsięwzięcia zbieramy plastikowe nakrętki na rzecz Wiktorii, dziewczynki, która urodziła się z rozszczepem kręgosłupa oraz przepukliną rdzeniowo-oponową. Wiktoria jest po kilku operacjach, od urodzenia walczy o swoją sprawność. Aby ją osiągnąć potrzebuje systematycznej fizjoterapii  oraz intensywnych turnusów rehabilitacyjnych. Wiktoria pozostaje także pod stałą opieką wielu specjalistów.
 Niestety rok 2020, okazał się tragiczny dla rodziny dziewczynki. Przed samymi Świętami Bożego Narodzenia, zmarł tata dziewczynki.

W bieżącym roku szkolnym udało nam się  dotychczas zgromadzić wspólnymi siłami 250 kilogramów nakrętek, które przekazaliśmy rodzinie Wiktorii. Dochód  z ich sprzedaży, zostanie przeznaczony na rehabilitację i usprawnianie dziewięciolatki. Akcja charytatywna trwa i będzie kontynuowana do końca roku szkolnego. Zachęcamy wszystkich do gromadzenia nakrętek i przekazywania na ten szczytny cel.

Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania całej społeczności naszej szkoły oraz wszystkim osobom, które odpowiedziały na nasz apel  i wsparły akcję „Pomoc dla Wiktorii”, prowadzoną
 w ramach szkolnego koła wolontariatu.

Koordynator akcji
Ewa Stawiak-Kołba
Wychowawca klasy Ib

Podziękowanie dla Społeczności Szkoły Podstawowej w Kleszczowie