„Potwornie fajna ortografia”

 W roku szkolnym 2023/2024 w klasach drugich realizowana była innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji polonistycznej pt.: „Potwornie fajna ortografia”.  Uczestnikami byli uczniowie klasy 2a i 2b – łącznie 50 uczniów.  Zajęcia odbywały się  jeden raz w tygodniu – 1 godz. edukacji wczesnoszkolnej, a prowadziły je wychowawczynie i autorki innowacji: Jowita Jańczyk  oraz Aleksandra Kusiak.

Głównym celem innowacji było kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania zasad ortograficznych w początkowej nauce ortografii. Na zajęciach były wykorzystywane aktywizujące metody nauczania. Pozwoliły one na aktywne i twórcze podejście do zagadnienia ortografii, które jest tak trudne dla wielu uczniów. Ważną rolę odgrywały zadania nietypowe i realizacja zagadnień w praktyce. Wykorzystane zostały ortograficzne potworki, które towarzyszyły dzieciom podczas wykonywania zadań. Kojarzenie koloru potworka z konkretną trudnością ortograficzną ułatwiło dzieciom zapamiętanie pisowni wielu trudnych wyrazów, a jednocześnie uatrakcyjniło proces nauki i zachęciło do aktywności. Dużą frajdę sprawiało uczniom wypełnianie „potwornych” zeszytów ortograficznych czy różnorodne zadania w formie ruchowej, np. dyktando biegane, spacer „ortograficzny”, itp. Zabawa stała się w ten sposób jednym ze środków ułatwiających opanowanie, utrwalanie i usystematyzowanie zasad ortograficznych. Tego typu metody nie tylko uczyły samodzielnego myślenia, koncentracji, wyzwalały inwencję twórczą, ale również sprawiały dzieciom przyjemność i sprawiły, że ortografia kojarzyła się z czymś miłym, śmiesznym, przyjaznym. Uczniowie bardzo chętnie korzystali również  z różnorodnych  zadań  on line tworzonych przez nauczycieli czy dostępnych na stronach internetowych, np. Pisu Pisu, Learning Apps, Wordwall, Genially. Nauczanie  z wykorzystaniem komputera i tablicy interaktywnej stało się dla dzieci zabawą, dzięki której dowiedzieli się, w jaki sposób prawidłowo wykorzystać Internet (komputer) do nauki ortografii oraz poprzez którą możliwe jest kształtowanie takich umiejętności jak: myślenie, kojarzenie, wytrwałość, cierpliwość. Specjalnie na potrzeby realizacji innowacji powstały w klasach kąciki ortograficzne, w których znajdowały się kolorowe postaci ortograficznych potworków oraz na bieżąco uzupełniane były treści związane z omawianą zasadą ortograficzną. Sympatyczne potworki zaskarbiły sobie sympatię dzieci, a duże, czytelne napisy były nieodzowną pomocą w codziennej nauce ortografii.

Jednym z elementów realizacji innowacji był również konkurs ortograficzny dla klas drugich i trzecich pod hasłem „Potwornie fajna ortografia”, który odbył się w maju. Uczniowie klas podzieleni na trzyosobowe grupy wykonywali zadania z zakresu ortografii dostosowane do treści realizowanych w klasach drugich i trzecich. Były to łamigłówki, rebusy, krzyżówki, ale także tradycyjne dyktando. Wszyscy pracowali z zaangażowaniem, a wyniki konkursu były bardzo wyrównane. Niemniej jednak udało się wyłonić zwycięzców. I tak:

1. miejsce zajęła klasa 3a,
2. miejsce – klasa 2b,
3. miejsce – klasa 3c.

Wszystkie klasy biorące udział w konkursie dostały dyplomy, cukierki oraz pochwały. Uczniowie zwycięskiej klasy dodatkowo zostali wyróżnieni plakietkami  z napisem „Jesteś mistrzem ortografii!”. Konkurs pokazał, że ortografia wcale nie jest taka straszna, a dzieci chętnie podejmują wyzwania z nią związane. Drugoklasiści, którzy dopiero oswajali tajniki ortografii w klasie drugiej, bardzo dobrze poradzili sobie  w konkursie, do czego zapewne przyczyniła się realizacja w klasach innowacji „Potwornie fajna ortografia”. Ortograficzne potworki zostaną więc z uczniami także w klasie trzeciej i nadal będą uczyć i bawić w zmaganiach z niełatwą polską ortografią J.

Jowita Jańczyk
Aleksandra Kusiak