Prace uczniów klasy IVa i IVc układ: pokarmowy, oddechowy, krwionośny wykonane jako praca dodatkowa na zajęcia z przyrody