PRZEZ SZTUKĘ DO SŁOWA! Antonina Truchel w muzycznej interpretacji fragmentu dzieła Adama Mickiewicza pt. „Świtezianka”

Założeniem Innowacji „Przez sztukę do słowa” było zaproszenie ucznia do dialogu z dziełem literackim, a dokładnie z tekstem lektury obowiązkowej.  Obowiązkiem nauczyciela stało się odkrywanie i promowanie talentu uczniów. Uczeń sam decydował o sposobie „czytania” dzieła. Innowacja pozwoliła rozwijać potencjał, talent dziecka – uczniowie uzdolnieni plastycznie dokonywali przekładu lektur na język plastyki, uzdolnieni muzycznie na język muzyki, a ci, w których drzemie talent aktorski „czytali” lekturę posługując się językiem teatru.

Uzdolniona muzycznie uczennica klasy VII a – Antonina Truchel dokonała interpretacji muzycznej „Świtezianki” Adama Mickiewicza. Tekst ballady wzbogacony o efekty dźwiękowe – grę na pianinie, flecie poprzecznym, z całą pewnością stał się dziełem atrakcyjnym nie tylko w odbiorze dla ucznia klasy siódmej, ale każdego słuchacza. Antosia uczęszcza do szkoły muzycznej, muzyka jest dla niej „chlebem powszednim”, dlatego cieszę się, że zechciała podzielić się z nami swoją muzyczną pasją. Zapraszam do wysłuchania tego muzycznego dzieła.

Renata Frach