Radosny dzień…

Dziś jest bardzo piękny dzień,
Wszystkie troski idą w cień.
Dziś jest Dzień Nauczyciela!
Radość serca opromienia.

Wiele kwiatów i radości,
Już od rana w szkole gości.
Wszyscy pięknie dziś ubrani,
Dziękujemy naszej pani.

Zaraz apel zaczynamy,
Dla Was tylko dzisiaj gramy.
Będą wiersze i życzenia,
Niech się spełnią Wam marzenia!

Za nauki trud wkładany,
Szczere – dziękuję dziś składamy.
Z naszych małych serc płynące,
Jak świeże maki na łące.

Za Wasz nauczycielski trud,
Najpiękniejszy bukiet słów.
Zdrowia, szczęścia i radości,
Wielu sukcesów w codziennej działalności.

Doceniamy Wasze starania,
Dla nas warte są uznania.
Praca warta poświęcenia,
Nauczyciel nasz świat zmienia!

Kochani Nauczyciele!

Ja Wam daję wielkie serce,
Proszę przyjąć je w podzięce.
Zawsze będę Was doceniać,
Bo spełniacie nam marzenia.
Drogim Nauczycielom


Bibi