Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Wreszcie nadszedł ten czas! Czas, który kończy wakacyjne nastroje oraz otwiera na nowe, często nieznane doświadczenia. Tak, my wszyscy byliśmy tego świadkami, kiedy w dniu 4 września br. Dyrektor szkoły – Pani Mariola Świderska-Kulka, uroczyście oznajmiła, że nowy rok szkolny 2023/2024 uważa za rozpoczęty. Wielu słuchających tych słów osobom przyświecał uzasadniony płomień nadziei, że będzie to naprawdę dobry rok! Rok, w którym nauka i praca mogą być źródłem osobistej radości i satysfakcji, że cele przez nas zamierzone mogą być skutecznie zrealizowane, oraz że uda nam się przeżyć wiele wspólnych, dobrych chwil.

Zwracając się do całej społeczności szkolnej Pani Dyrektor zapewniała, że szkoła to nie tylko miejsce przekazywania wiedzy, umiejętności i nauki, ale również zdobywania wielu cennych doświadczeń. Wszyscy uczymy się tu współpracować, rozwiązywać problemy, wspierać się i szanować. A ponieważ to ogromnie ważne elementy ludzkiego życia, wspólnie musimy zadbać, by szkoła była miejscem bezpiecznym, życzliwym i otwartym. Tylko w takich warunkach rozwój powierzonych nam, nauczycielom, dzieci może przebiegać prawidłowo, a nauka będzie przychodzić im z łatwością. Stworzenie tak dobrej atmosfery będzie możliwe tylko wtedy, gdy razem – uczniowie, nauczyciele i rodzice – będziemy się o to starać.

Zostały także odczytane słowa życzenia od Wójta Gminy Kleszczów – Pana Sławomira Chojnowskiego, aby nowy rok szkolny był czasem dobrej atmosfery nauki i pracy, które pomnożą wymierne efekty w sferze wychowania i kształcenia naszych uczniów. Słowa życzliwego wsparcia dla uczniów, ich rodziców, dyrekcji oraz pracowników szkoły, wyrazili także przybyli na tę uroczystość goście.

Pan Karol Jakubik – Przewodniczący Rady Rodziców, z widocznym entuzjazmem wyraził przekonanie, że jesteśmy wyjątkową szkołą i wyjątkową społecznością. Ma to swoje odzwierciedlenie w licznych działaniach i efektach pracy szkoły, które są zgodne z myślą pedagogiczną jej patrona – Janusza Korczaka: „Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej bezpieczniej”. Natomiast zwracając się do wszystkich uczniów szkoły wyraził, w formie życzeń, przekonanie: „Idź naprzód, mierz wysoko i wierz w siebie tak mocno, jak my Rodzice, wierzymy w Ciebie! Nigdy nie zapomnij, że jest w Tobie więcej odwagi niż sądzisz, więcej siły niż myślisz, a Rodzice kochają Cię jeszcze bardziej niż przypuszczasz”.

Głos zabrała także Prezes Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów – Pani Mariola Rybarczyk, która życzyła nam wszystkim wytrwałości, pasji w nauce i pracy oraz mnóstwa inspirujących chwil podczas roku szkolnego. Podkreśliła, że uroczyście rozpoczęty dzisiaj rok szkolny otwiera przed uczniami drzwi do nowych możliwości i przygód. Każdy uczeń ma potencjał, by osiągać wielkie rzeczy, a kolejne miesiące nauki są okazją do jeszcze większego rozwoju.

Ponadto Pani Prezes wspomniała, że Fundacja którą reprezentuje, od lat wspiera finansowo lub rzeczowo placówki edukacyjne i projekty realizowane przez szkoły oraz nagradza najzdolniejszych uczniów. Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 Fundacja przygotowała i przekazała symboliczne upominki dla uczniów z klas pierwszych, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole.

Dziękujemy wszystkim za obecność i zaangażowanie w inaugurację nowego roku szkolnego, który, odwołując się do słów Pani Dyrektor, niech będzie czasem odnajdywania samego siebie w nowych okolicznościach i inspirującej podróży w nieznane. Bo „bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo oraz szacunek, który powinien być lustrem, w którym każdy człowiek chciałby chętnie się przeglądać”.