ROZSTRZYGNIĘCIE MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNO – RECYTATORSKIEGO „WIERSZYKI ŁAMIĄCE JEZYKI”

1. kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie odbył się Międzyszkolny konkurs logopedyczno – recytatorski „Wierszyki łamiące języki”. W konkursie wzięło udział 31 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z: Kleszczowa, Łuszczanowic, Łękińska, Lgoty Wielkiej, Sulmierzyc oraz Radomska.

Celem konkursu było promowanie poprawnej wymowy, uwrażliwienie na piękno literatury polskiej, rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich, integracja uczniów z regionu, popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

Ocenie podlegały: dykcja – staranna wymowa, prawidłowa artykulacja głosek, właściwe akcentowanie wyrazów, panowanie nad oddechem, a także interpretacja – modulowanie głosem, właściwe akcentowanie ważnych treści utworu, odpowiednie tempo wygłaszanego tekstu, opanowanie pamięciowe wiersza oraz oryginalność występu recytatora.

Wyłonienie zwycięzców nie było sprawą prostą. Po długich naradach jury w składzie: pani Elżbieta Roczek – nauczycielka języka polskiego, pani Edyta Łyp – neurologopeda, surdologopeda oraz pani Agnieszka Pabich – logopeda, rozstrzygnęło konkurs. Oto laureaci Międzyszkolnego konkursu logopedyczno – recytatorskiego „Wierszyki łamiące języki”:

kategoria: dzieci przedszkolne:

 • miejsce I – Laura Zięba (Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach)
 • miejsce II – Kamil Czechowicz (Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach)
 • miejsce III – Amelia Blady (Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku)

  • wyróżnienia:


 • Kornelia Jasek (Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach)
 • Natalia Staszczyk (Publiczne Przedszkole nr 1 im. J. Brzechwy w Radomsku)
 • Michalina Frątczak (Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach)
 • Zofia Rogaczewska (Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku)
 • Piotr Jarząbek (Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie)
 • Alicja Ślęzak (Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie)

kategoria: uczniowie klas I – III:

 • miejsce I – Nikola Stasiak
 • (Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Łękińsku)
 • miejsce II – Vanessa Kiełbik
 • (Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Łękińsku)
 • miejsce III – Hanna Kamińska
 • (Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie)

wyróżnienie:

 • Oliwier Brożyna
 • (Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach)

kategoria uczniowie klas IV – VII:

 • miejsce I – Kinga Skupińska
 • (Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Lgocie Wielkiej)
 • miejsce II – Zofia Sujata
 • (Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Łękińsku)
 • miejsce III – Nikola Zawodzińska
 • (Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie)

wyróżnienia:

 • Alicja Kulbat (Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach)
 • Igor Frach (Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie)

kategoria: uczniowie klas VII – VIII:

 • miejsce I – Julia Tkacz
 • (Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach)
 • miejsce II – Zofia Wiernicka
 • (Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Łękińsku)
 • miejsce III – Liliana Kęsy
 • (Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Łękińsku)

wyróżnienie:

 • Weronika Wójcik
 • (Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie)

Gratulujemy laureatom!

Międzyszkolny konkurs logopedyczno – recytatorski odbył się dzięki wsparciu i zaangażowaniu wielu osób. Szczególne podziękowania należą się: pani Marioli Świderskiej – Kulce – dyrektor SP w Kleszczowie, a także: pani Ewie Michalczyk, państwu Urszuli i Romanowi Brześcińskim, pani Katarzynie Jabłońskiej, panu Mariuszowi Mieszale oraz pracownikom administracji i obsługi.

Agnieszka Pabich
koordynator konkursu

Komentarze są wyłączone.