Ślubowanie uczniów klas pierwszych

11 czerwca 2021 roku od samego rana panowała świąteczna atmosfera w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie. Uczniowie klas pierwszych ubrani w stroje galowe, piękna dekoracja – to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście. Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób. Niestety czas epidemii i kwarantanna, a następnie nauczanie zdalne pokrzyżowały nam plany.

Wreszcie nadszedł czas ślubowania. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie przedstawiając wiadomości z różnych dziedzin. Pokazali, że już w tym wieku są dzielnymi patriotami naszej Ojczyzny, wiedzą jak zachowywać się w szkole, znają zasady ruchu drogowego, znają patrona swojej szkoły, umieją tańczyć i śpiewać. Po burzy oklasków, w odświętnych strojach, w biretach na głowach dzieci pokazały swoje talenty.

Po zakończonej części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym został odśpiewany hymn szkoły, a następnie pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Mariola Świderska Kulka dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. “Pasuję Cię na ucznia naszej szkoły” – mówiła pani dyrektor, dotykając ołówkiem ramion uczniów. Wychowawczynie panie Elżbieta Roczek, Ewa Stawiak Kołba i Beata Stankiewicz wręczyły pamiątkowe dyplomy.

Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć, dzieci udały się do klas na poczęstunek przygotowany przez rodziców i wspólnie z nimi spędziły miłe chwile.

Koordynatorzy: Elżbieta Roczek, Beata Stankiewicz