Spotkanie z policjantem

W dniu 16.09.2023r. roku odbyło się spotkanie uczniów klas I z funkcjonariuszami Posterunku Policji w Kleszczowie. Celem spotkania było omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa, jakich powinni przestrzegać uczniowie w drodze do szkoły. Przedstawiciele policji omówili dzieciom budowę drogi oraz podstawowe oznaczenia znajdujące się na niej.

W czasie spotkania prowadzący uświadomili uczestnikom, na jakie zagrożenia narażone są dzieci, które w niewłaściwy sposób poruszają się po drodze. Przypomnieli także o obowiązku noszenia elementów odblaskowych w godzinach popołudniowych i wieczornych. Dodatkowo uwrażliwili dzieci na zasady bezpieczeństwa, jakich powinni przestrzegać ich rodzice prowadząc samochód, w którym znajdują się również dzieci, a mianowicie: zapinanie pasów bezpieczeństwa oraz bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych. Całość wystąpienia wzbogacona została prezentacją multimedialną, na której wizualizowano omawiane treści. Na zakończenie spotkania funkcjonariusze rozdali wszystkim  uczestnikom upominków postaci elementów odblaskowych. 

Spotkanie zorganizowała pedagog szkolny Emilia Palińska realizując tym samym założenia szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego.

Policjanci opowiadają pierwszakom o zasadach poruszania się po drodze