SPRAWOZDANIE Stypendiada Polonistyczna 2023– Ogólnopolski Konkurs dla uczniów klas IV-VIII (wyniki)

W tegorocznej edycji nasi uczniowie zmagali się w następujących konkursach tematycznych:

  • Konkurs czytelniczy „Kreator”
  • Konkurs ortograficzny „Ortograf”
  • Konkurs literacki „Polonus”

Zakres tematyczny poszczególnych konkursów:

  • Konkurs czytelniczy „Kreator” – w konkursie należało wykazać się znajomością treści wskazanego przez organizatora utworu literackiego.
  • Konkurs ortograficzny „Ortograf” – sprawdzał w poszczególnych klasach 4-8 znajomość następujących reguł ortograficznych: u – ó, ż– rz, h – ch
  • Konkurs literacki „Polonus” – uczniowie mieli za zadanie napisać jednostronicowe wypracowanie na podany temat. Konkurs sprawdzał umiejętność posługiwania się wskazaną formą wypowiedzi pisemnej.

Do konkursów przystąpiło 45 uczniów z klas IV- VIII.

Wyróżnienie oraz Dyplom Finalisty otrzymuje Zofia Kuc, kl. 8d w Ogólnopolskim Konkursie Literackim.
Uczniowie, którzy zajęli wysokie lokaty (do 20.miejsca w kraju)

  • Patrycja Spiecha z klasy 6b (konkurs czytelniczy)- 12.miejsce w kraju
  • Roksana Gonera z klasy 6b, Zofia Naturalna z klasy 8d (konkurs literacki)- 12.miejsce w kraju
  • Marta Wojewoda i Nadia Misiak z klasy 8d (konkurs literacki)- 13. miejce w kraju


Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Wyróżnieni uczniowie otrzymują oceny celujące z języka polskiego, adekwatnie do osiągniętego wyniku, a wszyscy uczestnicy pochwały.

Sprawozdanie opracowała Danuta Kuc- szkolny koordynator konkursu STYPENDIADA POLONISTYCZNA.