Sprawozdanie z XII Ekologicznego Rajdu „Barbórka w Kleszczowie”

W dniach 24-25.11.2017 r odbył się organizowany przez działające w kleszczowskiej podstawówce Szkolne Koło PTSM –  XII Ekologiczny Rajd „BARBÓRKA w Kleszczowie”. Naszą turystyczną imprezę objął patronatem Wójt Gminy Kleszczów Sławomir Chojnowski.

Celami rajdu było

 • Popularyzacja Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jako organizacji umożliwiającej tanie i atrakcyjne  spędzanie czasu wolnego oraz poznawanie  regionu, kraju  i świata;
 • Promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie aktywności ruchowej i rozwijanie różnorodnych zainteresowań uczniów, zgodnie z założeniami programu Szkół Promujących Zdrowie;

Naszym zamierzeniem poza osiąganymi celami dydaktyczno-wychowawczymi była promocja gminy Kleszczów, jej walorów krajoznawczo – turystycznych, w tym zasobów służących rekreacji i uprawianiu sportu oraz pokazanie naszej szkoły, jako szkoły:

 • dbającej o szeroko rozumiane zdrowie i wszechstronny rozwój uczniów, zgodnie  z realizowanymi projektami i otrzymanymi certyfikatami, min. Szkoły Promującej Zdrowie, Szkoły Odkrywców Talentów;
 • uczącej dzieci społecznego zaangażowania w pracę dla wspólnego dobra;
 • instytucji współpracującej ze środowiskiem lokalnym i organizacjami pozarządowymi;

W rajdzie uczestniczyło 270 uczniów i 32 opiekunów, którzy reprezentowali 18 szkół z terenu kilku powiatów: SP Brzoza, SP Czarnocin, SP Drużbice, SP Gazomia, SP Komorniki, SP Łaznów, SP Milejów, SP Ręczno, SP Stobnica, SP Straszów, SP Szynczyce, SP nr 11  Tomaszów, SP Wolbórz, Gim Czarnocin, Gim Ręczno, Gim Wolbórz, Gim Kleszczów oraz gospodarze SP Kleszczów.

Dwudniowa impreza przebiegała zgodnie z programem:

24.11.2017r PIĄTEK

1500 – rozpoczęcia rajdu z udziałem Wójta Gminy Kleszczów Sławomira Chojnowskiego, Wicewójta Joannę Guc, wiceprzewodniczącego Rady Gminy kleszczów Pawła Karasińskiego,  dokonała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczowie Mariola Świderska- Kulka.

Gość honorowy Górnik Mariusz Rożniatowski odebrał życzenia dla wszystkich górników i kwiaty.

Przedstawienie pt. „Kap, kap..”  wykonane przez członków koła teatralnego „Otwarci na innych” pod kierunkiem Renaty Frach z pomocą  Krzysztofa Kątnego i Barbary Najmrodzkej

1540 – ciepły posiłek – zupa gulaszowa

1630 – konkursy

 • wiedzy o gminie Kleszczów – ochrona przyrody, historia i walory krajoznawczo-turystyczne – przygotowany i przeprowadzony przez Annę Tatara
 • literacko-poetycki –  Zadanie:  rymowanka ekologiczna – przeprowadzony przez Danutę Kuc i Agnieszkę Kuśmierek
 • plastyczny: Widokówka z Kleszczowa i okolic przeprowadzony przez Ilonę Paciorek i Aleksandrę Kusiak
 • test turystyczny z języka angielskiego przygotowany przez Natalię Woźniak i Sarę Kulczyńską
 • test wiedzy o PTSM przygotowany przez Agnieszką Szczęsną, przeprowadzony przez Elżbietę Roczek i Renatę Cieślak.

1730 – piesza wycieczka do kościoła  i nocna na taras widokowy KWB „Bełchatów”

2000 – dyskoteka – DJ nasz absolwent Mikołaj Lasota / zabawy integracyjne i wróżby andrzejkowe – kleszczowska Drużyna harcerska „Niebo” z naszym absolwentem drużynowym Krystianem Śmiertką

2230 – cisza nocna

25.11.2017r SOBOTA

645 – pobudka

700 – śniadanie

800  – wycieczka piesza do Kompleksu Dydaktyczno – Sportowego SOLPARK.

900 -1000 – szkoły podstawowe – basen (turniej pływacki), gimnazja –  zwiedzanie Kompleksu SOLPARK

1000– 1100– gimnazja – basen (turniej pływacki), szkoły podstawowe – zwiedzanie  Kompleksu SOLPARK

Turniej pływacki przeprowadzili  Iwona Chojnowska i Michał Kowalski. Po Solparku grupy oprowadzał Piotr Zientarski.

1130 – podsumowanie konkursów,  wręczenie nagród za poszczególne miejsca w konkursach oraz upominków dla opiekunów i pamiątek dla uczestników z udziałem kierownika świetlicy Sylwii Wojtan

1200 – zakończenie XII Ekologicznego Rajdu BARBÓRKA w Kleszczowie

Uczestnicy poznali naszą gminę podczas wycieczek pieszych – ze Szkoły Podstawowej do figury św. Barbary  w Kleszczowie i na taras widokowy KWB Bełchatów w Kleszczowie oraz do Kompleks Dydaktyczno – Sportowy SOLPARK.

Dużą atrakcją był pobyt na basenie w Solparku, gdzie uczestnicy rajdu mogli zrelaksować się i doskonalić umiejętności pływackie.

Wiedzy o walorach turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych dostarczyły uczestnikom rajdu foldery i mapki naszej gminy..

XII Ekologiczny Rajd „Barbórka w Kleszczowie” umożliwił młodym ludziom aktywne i atrakcyjne spędzanie czasu wolnego i poznanie części walorów krajoznawczych naszej gminy.

Uczniowie mieli możliwość poznać ciekawe formy spędzania wolnego czasu oraz przyjemnie go spędzić robiąc to, co lubią, czym się interesują i pasjonują. Mogli oni rywalizować między sobą i sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w wielu różnorodnych dziedzinach. W programie rajdu każdy mógł znaleźć coś dla siebie, zarówno ci, którzy lubią się uczyć, zdobywać wiedzę, jak i uzdolnieni artystycznie czy sprawni fizycznie. Rajdowicze mogli popisać się talentami i wykazać zdolnościami plastycznymi oraz poetycko- literackimi i lingwistycznymi, pływackimi i tanecznymi.  Pobyt na świeżym powietrzu, piesze wycieczki, taniec i pływanie rozwijało aktywność fizyczną oraz sprzyjało kształtowaniu nawyków higienicznych związanych ze zwiększaniem odporności i hartowaniem organizmów.

No i … nocleg w warunkach turystycznych to prawdziwa frajda dla dzieci, również naszych uczniów, a ten rajd jest też przecież dla nich organizowany. Nocleg to nie tylko „wygłupy”, ale relaks wśród innych pasjonatów turystyki. Umożliwia dzielenie się wrażeniami z tej i innych ptsm-owskich imprez. Służy budowaniu dobrych relacji z kolegami i koleżankami ze szkoły i nie tylko. Opiekunowie mają możliwość poznać uczniów z innej strony. Ten element programu wzbogacił rajd w elementy wychowawcze i profilaktyczne, sprzyjał zawieraniu nowych znajomości, przyjaźni, które budują poczucie bezpieczeństwa, przynależności do grupy, co podnosi samoocenę u uczniów.

Uczestnicy tej turystycznej imprezy w piątkowy wieczór i sobotnie przedpołudnie spędzili atrakcyjnie, aktywnie i zdrowo w gronie swoich rówieśników

Szkołę Podstawową w Kleszczowie reprezentowało 62 członków Szkolnego Koła PTSM, z klas IV- VII którymi opiekowało się 7 nauczycieli pod kierunkiem Anny Wysockiej: Anna Gołasa, Agnieszka Skóra, Aleksandra Gorzelak Dylak, Ewa Michalczyk, Barbara Najmrodzka, Wioleta Kimel.

Nasi uczniowie rywalizowali w konkursach:

1) Indywidualny turniej pływacki:

 • I miejsce – Daria Gołasa – kategoria dziewcząt
 • V miejsce Marcel Gołasa – kategoria chłopcy
 • VI miejsce Maria Najmrodzka – kategoria dziewcząt

2) konkurs wiedzy o gminie Kleszczów – ochrona przyrody, historia i walory krajoznawczo-turystyczne – I miejsce Małgorzata Załoga

3) konkurs literacko-poetycki  –  III miejsce Natalia Szymanek

4) test z języka angielskiego – II miejsce Marcel Pierzak

5) konkurs plastyczny – II miejsce Karolina Kuśmierek

6) test wiedzy o PTSM – III miejsce Wiktoria Żebrowska

Rajd udał się, dzięki zaangażowaniu wielu osób i współpracy ze środowiskiem lokalnym, wieloma instytucjami i firmami.

Podziękowania dla sponsorów:

 1. Wójt i Gmina Kleszczów – materiały promocyjne
 2. Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
 3. Kompleks SOLPARK
 4. Kopalnia Węgla Brunatnego  Bełchatów – materiały promocyjne

W organizacji Rajdu pomagali także: Danuta Urbaniak, Agnieszka Pabich, Beata Stankiewicz, Justyna Klimczyk, Barbara Gwoździk, Aleksandra Mizera i wielu niewymienionych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, rodziców oraz pracowników współpracujących instytucji.

Wszystkim za pomoc i wsparcie serdecznie dziękuję!

Kierownik rajdu,
opiekun SK PTSM Agnieszka Szczęsna

 

 

Komentarze są wyłączone.