Sprawozdanie z akcji charytatywnej „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”

Podobnie jak w poprzednich latach i w tym roku szkolnym odbyła się akcja charytatywna „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. W grudniu uczniowie mogli przynosić do świetlicy dary dla dzieci i dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji lub potrzebujących pomocy.

Dla dzieci były to – żywność, kosmetyki do higieny ciała, ręczniki, pościel, zabawki oraz odzież – także używana.  Natomiast dla dorosłych – bielizna, buty, koce, pościel, ręczniki, odzież – także używana oraz żywność, środki do higieny osobistej i środki czystości.

Dary zostały przekazane: osobom w trudnej sytuacji lub potrzebującym pomocy ze środowiska szkolnego, mieszkańcom Schroniska dla Osób Bezdomnych w Biłgoraju oraz do punktu charytatywnego przy Jasnej Górze w Częstochowie.

Przedsięwzięcie miało na celu uwrażliwienie wychowanków na potrzeby innych i zachęcanie do pomagania osobom znajdującym się w trudnej sytuacji oraz kształtowanie współczującej postawy i angażowanie w działalność społeczną. Dzieci mogły poczuć, że dzielenie się                  i obdarowywanie innych sprawia przyjemność zarówno obdarowanym, jak i darczyńcom.

Serdecznie dziękujemy uczniom i rodzicom oraz pracownikom szkoły za przekazane dary                    i pomoc w zorganizowaniu akcji.

Koordynator Anna Wysocka
Współorganizatorki: Urszula Brześcińska, Maria Owczarek, Agnieszka Szczęsna.