Sprawozdanie z Dnia Życzliwości i Dnia Praw Dziecka

W roku szkolnym 2021/2022 wzorem lat ubiegłych Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie zorganizowała obchody dwóch bardzo ważnych świąt – Dnia Praw Dziecka oraz Dnia Życzliwości i Pozdrowień. Dni te wpisane są działalność profilaktyczno- wychowawczą szkoły, której zależy na tym, aby wyposażyć uczniów wiedzę nie tylko z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ale także na temat wartości, postaw społecznie akceptowanych. W związku z powyższym na terenie szkoły podjęto następujące działania:

  • na tablicy ściennej przygotowano dekorację ilustrującą prawa dziecka zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka
  • psycholog szkolny przeprowadziła zajęcia warsztatowe w klasach I- III na temat praw dziecka
  • opracowano i wydrukowano ulotki na temat praw i obowiązków dzieci, które zostały rozdane rodzicom podczas zebrania ogólnego
  • zainicjowano akcję „Ubierz się na żółto” nawiązującą do życzliwości- w poniedziałek 23.11. chętni uczniowie oraz nauczyciele przyszli do szkoły w żółtym elemencie garderoby
  • na terenie całej szkoły rozwieszono kartki z miłymi słowami, które można była „zabrać” i podarować wybranej osobie
  • wznowiono działalność „skrzynki życzliwości” – uczniowie mieli okazję napisać życzliwe listy, pozdrowienia dla kolegi, koleżanki bądź nauczyciela.

Obchody Dnia Praw Dziecka i Dnia Życzliwości cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Za ich organizacje odpowiedzialny był zespół terapeutyczno- pedagogiczny.