Sprawozdanie ze spektakli profilaktycznych

W dniu 28.10.2020r. na terenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie w ramach szeroko rozumianej działalności profilaktyczno- wychowawczej zorganizowano trzy spektakle profilaktyczne dla uczniów klas I- III. Uczniowie klas pierwszych obejrzeli widowisko pt. “Miś Marcel i przyjaciele kłopotów mają wiele”, drugich: “Baśń dla małych łakomczuszków tajemnica zdrowych brzuszków”. Natomiast najstarsi wśród najmłodszych uczestniczyli w spektaklu pt. “W leśnym sądzie niejeden bohater dziś zasiądzie”.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez “Maska” Teatr Profilaktyki i Edukacji z Krakowa w ramach współpracy SP Kleszczów z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kleszczowie.

Głównym celem organizacji tego typu działań było przede wszystkim:

  • promowanie zasad dobrego wychowania,
  • popularyzowanie zasad zdrowego odżywiania, zdrowego stylu życia, 
  • kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych,
  • kształtowanie postaw akceptowanych społecznie takich jak: tolerancja, życzliwość, przyjaźń.

Wydarzenie zaplanowała i koordynowała pedagog szkolny Palińska Emilia.