SPRAWOZDANIE Z GMINNEGO XI KONKURSU PLASTYCZNEGO O JANIE PAWLE II

Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Parafię pw. NMP. Anielskiej w Kleszczowie. Celem konkursu było rozpowszechnianie bogactwa myśli i czynów papieża Jana Pawła II wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kleszczów.

Do konkursu zgłosiło się 22 uczniów z klas I – III ze szkoły podstawowej w Kleszczowie. Dzieci wykonały piękne prace plastyczne. Wykazały się dużą kreatywnością, samodzielnością i umiejętnościami plastycznymi.

Ze  względu na pandemię koronowirusa nie odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu. Dzieci odebrały nagrody w swoich macierzystych placówkach.

W kategorii klas I –III wyniki konkursu ukształtowały się następująco:

I miejsce – Olga Kuśmierek kl I b
I miejsce – Szymon Retkiewicz kl II b
II miejsce  – Piotr Rejek kl II a
III miejsce – Amelia Soboń kl II d

Uroczystego wręczenia nagród laureatom konkursu dokonała p. dyrektor Mariola Świderska-Kulka oraz szkolny koordynator konkursu Maria Owczarek. Gratulujemy zwycięzcom a wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział.

Szkolny koordynator
Maria Owczarek