SPRAWOZDANIE Z GMINNEGO XII KONKURSU PLASTYCZNEGO O JANIE PAWLE II

Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Parafię pw. NMP. Anielskiej w Kleszczowie. Celem konkursu było rozpowszechnianie bogactwa myśli i czynów papieża Jana Pawła II wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kleszczów.
Do konkursu zgłosiło się 48 uczniów z klas I – III ze szkoły podstawowej w Kleszczowie. Uczniowie mieli wykonać swoje prace plastyczne na temat: „Nie lękajcie się” – słowa Jana Pawła II. Prace miały być wykonane samodzielnie przez uczniów, bez pomocy rodziców, nauczycieli i dowolną techniką. Wszystkie prace wykonane przez uczniów naszej szkoły zostały zawiezione przez p. Marię Owczarek w dniu 04.10.2021r.

Dzieci wykonały piękne prace plastyczne. Wykazały się dużą kreatywnością, samodzielnością i umiejętnościami plastycznymi.
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i wręczenie nagród odbyło się 10.10.2021r. po Mszy Św. w kościele parafialnym  w Kleszczowie w ramach Gminnych Obchodów Dnia Papieskiego.

Wśród uczniów klas I-III:

I miejsce – Hanna Hoffman kl I c, w kategorii klas I

I miejsce – Amelia Bujacz kl II a, Oliwia Gruszczyńska kl II c, w kategorii klas II

II miejsce – Tobiasz Szymanek kl II c, w kategorii klas II

II miejsce – Iga Zyzek kl III c, w kategorii klas III.

Pani dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w obecności ks. Proboszcza NMP. Anielskiej i przedstawiciela Gminy Kleszczów wręczyła dyplomy wraz z nagrodami naszym laureatom.

Wszyscy uczestnicy tej uroczystości mogli obejrzeć montaż słowno-muzyczny o św. Janie Pawle II w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Na zakończenie odbył się poczęstunek „papieskimi kremówkami”. Gratulujemy zwycięzcom a wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział. Zapraszamy za rok!  

Szkolny koordynator
Maria Owczarek

Dziewczynka trzyma dyplom za zajęcie pierwszego miejsca
Chłopiec trzyma dyplom za zajęcie drugiego miejsca