SPRAWOZDANIE z jubileuszowego XV EKOLOGICZNEGO RAJDU „BARBÓRKA w Kleszczowie”

W XX rocznicę swojej działalności w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka Szkolne Koło PTSM zorganizowało w jubileuszowy XV Ekologiczny Rajd „BARBÓRKA w Kleszczowie”.

Tegoroczna edycja rajdu z powodu pandemii koronawirusa była nietypowa, miała bowiem  indywidualno – rodzinny charakter i była skierowana do wszystkich uczniów naszej szkoły i ich rodzin.

Rajd odbywał się na terenie gminy Kleszczów w dniach 4-15 grudnia, a następnie został przedłużony o czas przerwy świątecznej i ferii zimowych, czyli do 17 stycznia 2021r,

Program rajdu przewidywał: 

 • Indywidualne/rodzinne wycieczki piesze po gminie Kleszczów;
 • Konkurs: Walory krajoznawczo – turystyczne gminy Kleszczów.

W ramach konkursu uczniowie indywidualnie lub rodzinnie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie pod opieką rodzica/ów lub opiekuna/ów mieli w czasie rajdu

 • Udać się na piszą/e wycieczkę/ w miejsce lub miejsca na terenie gminy Kleszczów  o dużych walorach krajoznawczo-turystycznych;
 • Wykonać zdjęcie pokazujące to miejsce i jednocześnie dokumentujące pobyt ucznia  w tym miejscu, np. selfie;
 • Podpisać zdjęcie, podać datę jego wykonania i krótko opisać walory krajoznawczo-turystyczne odwiedzonego i sfotografowanego miejsca;
 • Zbiór zdjęć z opisami przesłać emailem na adres opiekuna Szkolnego koła PTSM   w terminie do 16.12.2020r oraz w przedłużonym terminie do 18.01.2021r

Przedsięwzięcie to miało na celu:

 • Popularyzację Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych jako organizacji  umożliwiającej tanie i atrakcyjne spędzanie czasu wolnego oraz poznawanie  regionu;
 • Wzbogacanie wiedzy o ekologii i regionie;
 • Poznanie kleszczowskiego, silnie przekształconego przez człowieka krajobrazu; 
 • Poznanie i promowanie walorów krajoznawczo-turystycznych gminy Kleszczów;
 • Promowanie zdrowego stylu życia poprzez propagowanie aktywności ruchowej i rozwijanie różnorodnych zainteresowań uczniów zgodnie z założeniami programu Szkół Promujących Zdrowie;

Rajdowe wyzwanie w wyznaczonym terminie podjęło tylko dwoje uczniów zostając

laureatami konkursu Walory krajoznawczo – turystyczne gminy Kleszczów:

 • Nadia Perońska z klasy IVb – I miejsce z kategorii klas IV-VI
 • Bartosz Cieślak z klasy VIId – I miejsce w kategorii klas VII-VIII

W przedłużonym terminie kolejnych dwóch uczniów wzięło udział w rajdzie i konkursie zdobywając odpowiednio:

 • Wojciech Bujacz z klasy VB-  I miejsce z kategorii klas IV-VI
 • Wojciech Antosiewicz z klasy Va – II miejsce z kategorii klas IV-VI

Nadia odkryła, zdobyła i opisała najwyższe, naturalne wzniesienie w naszej gminie,  czyli Górę Łuszczanowską 243,5m n.p.m. Także Wojciech Antosiewicz aktywnie ( zjeżdżając po śniegu) poznawał to samo miejsce, potocznie zwane „Górką Pepcią”.

Chłopiec z tatą zjeżdża z górki po śniegu
Nadia na Górze Łuszczanowskiej

Natomiast Bartosz odwiedził, poznał i opisał najważniejszą ekologiczną perełkę naszej gminy, czyli Rezerwat Jodły w Łuszczanowicach.

Chłopiec w Rezerwacie Łuszczanowice

Zaś Wojciech Bujacz odbył pieszą wycieczkę wzdłuż największej przepływającej przez naszą gminę rzeki, czyli rzeki Widawki. Zdobytą na temat tej rzeki wiedzą podzielił się w szczegółowym sprawozdaniu z wyprawy, które wzbogacił licznymi fotografiami z doliny Widawki.

Uczniowie Ci wraz z rodzinami, aktywnie spędzili czas na świeżym powietrzu, poszerzyli swoją wiedzę o naszej gminie i promowali walory krajoznawczo-turystyczne naszej gminy.

Opiekun Szkolnego Koła PTSM
Agnieszka Szczęsna