Sprawozdanie z konkursu „Plastik zagraża naszej planecie”

W dniu 26 kwietnia 2019r. w SP Kleszczów odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Plastik zagraża naszej planecie”, w którym uczestnicy mieli do wykonania plakat w formacie A3 – obrazujący hasło konkursu lub sposoby walki z nadmiarem plastiku.

Celem konkursu było:

  • kształtowanie postaw dbałości o środowisko naturalne,
  • poznanie zagrożeń związanych z nadmierną produkcją i użyciem plastiku,
  • uświadomienie dzieciom i młodzieży wpływu plastikowych odpadów na funkcjonowanie ekosystemów i zdrowie człowieka,
  • motywowanie uczniów do podejmowania działań sprzyjających ochronie środowiska.

Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas I-VIII naszej szkoły.

Komisja w składzie p. Anna Tatara, p. Urszula Molik oraz p. Ilona Kuśmierek oceniła 18 prac i zdecydowała o nagrodzeniu następujących plakatów:

Miejsce I – Nikola Zawodzińska kl. IV b
Miejsce II – Natalia Szymanek kl. VIII b
Miejsce III – Weronika Wójcik kl. VII a

Część otrzymanych prac, była zaprezentowana podczas akademii z okazji Światowego Dnia Ziemi obchodzonego w naszej szkole 26 kwietnia.

Zwycięscy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a także materiałowe torby do walki z nadmiarem plastiku.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły zostali poproszeni o używanie ww. toreb podczas robienia zakupów, aby jak najskuteczniej wyeliminować torby plastikowe, które zagrażają naszej planecie.

Komentarze są wyłączone.