SPRAWOZDANIE Z KONKURSU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ „POLICYJNA AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA” 

W dniu 19.09.2014r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie odbyły się eliminacje szkolne do XV edycji konkursu wiedzy o bezpieczeństwie i sprawności fizycznej „Policyjna akademia bezpieczeństwa”. Nasza szkoła już po raz kolejny przystąpiła do tej rywalizacji organizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi przy współpracy z komendami powiatowymi.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II. Polega na napisaniu testu na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szkole oraz w kontaktach z obcymi a także na pokonaniu toru sprawnościowego. Celem przedsięwzięcia jest promowanie problematyki bezpieczeństwa wśród dzieci oraz zachęcanie do aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego.

W eliminacjach szkolnych udział wzięło 18 uczniów klas drugich. Wszyscy napisali test opracowany przez pedagoga szkolnego p. Emilię Palińską i pokonali tor sprawnościowy przygotowany przez nauczyciela wychowania fizycznego p. Łukasza Mantyka. W wyniku zaciętej rywalizacji do etapu powiatowego zakwalifikowali się następujący uczniowie: Nadia Samojluk z klasy II c oraz Kacper Łukasiński z klasy II b. Uczniowie ci reprezentowali naszą szkołę w eliminacjach powiatowych, które odbyły się 20.10.2022r. w Hali Widowiskowo- Sportowej w Bełchatowie. W etapie tym wzięło udział 19 drużyn z całego powiatu bełchatowskiego. Zadaniem dzieci było również rozwiązanie testu na temat bezpieczeństwa składającego się z 15 pytań oraz pokonanie toru sprawnościowego. Drużyna z Kleszczowa w klasyfikacji końcowej otrzymała 26 punktów plasując się tym samym na 9 miejscu. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami, medalami oraz nagrodami rzeczowymi wręczonymi m.in. przez wicestarostę Jacka Bakalarczyka a także Zastępcę Komendanta mł. insp. Tomasza Jędrzejczyka.

Szkolnym koordynatorem konkursu została Palińska Emilia- pedagog szkolny.