SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO “ODKRYWAM PIĘKNO MOJEJ GMINY”

W naszej szkole został zorganizowany Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny ,,Odkrywam piękno mojej gminy”. Celem konkursu było wzbudzenie zainteresowania przyrodą oraz architekturą najbliższego otoczenia, zachęcanie do zwiedzania gminy i poszukiwania ciekawych miejsc, zapoznania się z jej historią, kulturą, a także popularyzacja fotografii. Konkurs skierowany był do uczniów klas I-VIII z SP Kleszczów i SP Łękińsko, a wzięło w nim udział trzynastu  uczniów. Dzieci zaprezentowały w swoich pracach charakterystyczne dla regionu elementy krajobrazu – pola uprawne, przydrożne lasy, pięknie zagospodarowane ogródki działkowe. Na fotografiach można było podziwiać wiosenną przyrodę – skwer kwitnących żonkili, bogactwo natury – jakim jest Rezerwat przyrody w Łuszczanowicach oraz architekturę, np. Kompleks Dydaktyczno-Sportowy SOLPARK w Kleszczowie czy Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela w Łękińsku. Na zdjęciach ukazano korzyści płynące z lasu – jakimi są dostarczanie surowca budowlanego, widok na kopalnię i obiekt przemysłu energetycznego, a także miejsce wypoczynku dzieci i młodzieży – skatepark w Łuszczanowicach i plac zabaw w Kleszczowie. Tematyka oraz ciekawe ujęcia zdjęć przyciągają uwagę, budzą miłe emocje i zachęcają do zwiedzania Gminy Kleszczów. Komisja konkursowa, w skład w której wchodzili: pani Mariola Rybarczyk – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, pan Jacek Skurkiewicz – członek Rady Rodziców oraz pani Barbara Najmrodzka – nauczyciel techniki – wyłoniła czołowe miejsca ora wyróżnienie.

  • I miejsce: Magdalena Kina kl. IV a – SP Kleszczów
  • II miejsce: Aleksandra Woszczyk kl. II b – SP Kleszczów
  • III miejsce: Natalia Kowalska kl. V b – SP Kleszczów i Michał Kowalski kl. I b – SP Łękińsko
  • Wyróżnienie: Klaudia Kaczmarek kl. V b – SP Kleszczów

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami, ufundowanymi przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów. Dziękujemy dzieciom i młodzieży za udział w konkursie, a tym samym za ukazanie walorów krajoznawczo-turystycznych Gminy Kleszczów.                                                         

Organizatorzy