Sprawozdanie z obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych, który świętowany jest 26 września, nauczyciele języków obcych podjęli szereg działań mających na celu ukazanie różnorodności językowo-kulturowej naszego kontynentu oraz wspieranie i ukazanie atrakcyjności oraz korzyści płynących z nauki języków obcych.

Podczas zajęć języka angielskiego w klasach uczniowie zastanawiali się dlaczego warto uczyć się języków obcych i jakie strategie warto przybrać, aby nauka była efektywna i dawała wiele radości. Uczniowie poszczególnych klas brali udział w quizach i konkurencjach, które miały sprawdzić ich wiedzę na temat języków obcych oraz krajów anglojęzycznych.

W klasach I-III obchody Dnia Języków Obcych przebiegały pod znakiem gier i zabaw, wzbogaconych nauką piosenek w różnych językach, rymowanek oraz mini przedstawień na temat nauki języków obcych (klasa IIb). 

Dodatkowym akcentem związanym z tym świętem było przygotowanie tablicy tematycznej ‘European Day of Languages’, na której uczniowie mogli znaleźć ciekawostki dotyczące nauki języków obcych.

Uczniowie mogli przekonać się, że warto przykładać się do nauki języków obcych i poznawać kulturę obcych krajów. Dodatkowo to wydarzenie pozwoliło zachęcić uczniów naszej szkoły do nauki różnych języków europejskich oraz przyczyniło się do pogłębienia i rozwoju wiadomości językowych.