Sprawozdanie z ogólnopolskiego konkursu historycznego EDI PANDA 2021

W dniu 22 kwietnia 2021 r. odbył się ogólnopolski konkurs historyczny EDI PANDA. Wzięło w nim udział 437 uczniów z klas IV- VIII. Naszą szkołę reprezentowało 28 uczestników (jeden uczeń z klasy 5, pięciu uczniów z klas szóstych, sześciu uczniów z klas siódmych i szesnastu uczniów z klas ósmych).Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod kierunkiem nauczycielek historii: p. Renaty Skalskiej, p. Joanny Mądrzyk i p. Bożeny Zatorskiej.

Test konkursowy miał formę online i składał się z 30 pytań. Do każdego pytania podane były cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden był prawidłowy. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi na dane pytanie uczestnik otrzymał 1 punkt, za udzielenie błędnej odpowiedzi -1 punkt, a za nieudzielanie odpowiedzi 0 punktów. Aby żaden uczestnik nie zakończył konkursu wynikiem ujemnym, organizator przyznał na starcie każdemu uczniowi 30 punktów. W związku z tym zawodnik mógł zdobyć maksymalnie 60, a minimalnie 0 punktów.

Pod koniec maja poznaliśmy wyniki konkursu. Przedstawiają się one następująco:

I. Wyniki uczniów klas piątych

ranking ogólnopolskiranking szkoły
liczba uczestników w krajuśredni wynik
w kraju
najniższy wynik w krajuliczba uczestników w szkoleśredni wynik
w szkole
najniższy wynik w szkole
5635 pkt4 pkt112 pkt12 pkt

Wojciech Antosiewicz – 12 punktów (49. miejsce w kraju) – dyplom uznania

II. Wyniki uczniów klas szóstych

ranking ogólnopolskiranking szkoły
liczba uczestników w krajuśredni wynik
w kraju
najniższy wynik w krajuliczba uczestników w szkoleśredni wynik
w szkole
najniższy wynik w szkole
13437 pkt12 pkt545,6 pkt27pkt

Najwyższe wyniki zdobyli:

 1. Juliusz Mądrzyk – 60 pkt (1. miejsce w kraju)- grawerowany dyplom laureata, nagroda książkowa
 2. Zofia Kuc – 50pkt (11. miejsce w kraju) -dyplom uznania

III.Wyniki uczniów klas siódmych

ranking ogólnopolskiranking szkoły
liczba uczestników w krajuśredni wynik
w kraju
najniższy wynik w krajuliczba uczestników w szkoleśredni wynik
w szkole
najniższy wynik w szkole
11336 pkt8 pkt638,33 pkt28 pkt

Najwyższe wyniki uzyskali:

 1. Paweł Kaczmarczyk – 48 punktów (13. miejsce w kraju) – dyplom uznania
 2. Samuel Skurkiewicz – 48 punktów (13. miejsce w kraju) – dyplom uznania

III. Wyniki uczniów klas ósmych

ranking ogólnopolskiranking szkoły
liczba uczestników w krajuśredni wynik
w kraju
najniższy wynik w krajuliczba uczestników w szkoleśredni wynik
w szkole
najniższy wynik w szkole
6645 pkt24 pkt1649,5pkt38 pkt

Najwyższe wyniki zdobyli:

 1. Samuel Piskorski– 60 punktów (1. miejsce w kraju) – grawerowany dyplom laureata, nagroda książkowa
 2. Franciszek Janson – 60 punktów (1. miejsce w kraju)- grawerowany dyplom laureata, nagroda książkowa
 3. Mateusz Tarnowski – 58 punktów (3. miejsce w kraju)- dyplom laureata, nagroda książkowa
 4. Wiktoria Jabłońska – 56 punktów (5. miejsce) – dyplom laureata, nagroda książkowa
 5. Oliwia Rybarczyk – 54 punkty (7. miejsce) – dyplom wyróżnienia
 6. Kacper Antosiewicz – 52 punkty ( 9. miejsce) – dyplom wyróżnienia
 7. Patrycja Szymanek – 52 punkty (9. miejsce)- dyplom wyróżnienia
 8. Krzysztof Szafrański – 50 punktów (11. miejsce) – dyplom uznania
 9. Krzysztof Pędziwiatr – 50 punktów (11. miejsce) – dyplom uznania
 10. Igor Rutkowski – 50 punktów (11. miejsce) – dyplom uznania

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz pochwały i oceny z historii adekwatne do uzyskanego wyniku.

Opracowała: mgr Bożena Zatorska