Sprawozdanie z ogólnopolskiej olimpiady z języka angielskiego OLIMPUS 2021

Dnia 12 stycznia 2022 uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Kleszczowie brali udział w ogólnopolskiej olimpiadzie z języka angielskiego „Olimpus”. Ich zadaniem było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru, na który składało się 30 pytań sprawdzających ich znajomość  języka angielskiego. W sumie mogli oni uzyskać 60 punktów za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań.

Najlepsze wyniki wśród uczniów klas czwartych uzyskali:

 • Nikola Jasińska – 20 miejsce w kraju

W klasach piątych najwyższą ilość punktów uzyskali uczniowie:

 • Fabian Gajewski – 11 miejsce w kraju
 • Marek Braun – 12 miejsce w kraju
 • Urszula Pałczyńska  –  13 miejsce w rankingu krajowym
 • Roksana Gonera – 17 miejsce w kraju
 • Pola Jarząbkowska – 17 miejsce w kraju
 • Nikola Bednarczuk– 18 miejsce w kraju
 • Michał Naturalny– 20 miejsce w kraju

W kategorii uczniów klas siódmych najlepiej zaprezentowali się uczniowie:

 • Bianka Cybulska – 14 miejsce w kraju
 • Nadia Depczyńska – 17 miejsce w kraju
 • Karolina Mularczyk – 17 miejsce w kraju

Najlepsze wyniki uczniów klas ósmych:

 • Jan Gwoździk – 6 miejsce w kraju – TYTUŁ LAUREATA
 • Grzegorz Ślusarczyk – 7 miejsce w rankingu krajowym  TYTUŁ LAUREATA
 • Dominik Gajda – 10 miejsce w kraju TYTUŁ LAUREATA
 • Samuel Skurkiewicz – 11 miejsce w kraju
 • Martyna Neumann – 11 miejsce w kraju
 • Nikola Jabłońska – 11 miejsce w kraju
 • Klarysa Kurdek– 13 miejsce w kraju
 • Oskar Rybarczyk – 15 miejsce w kraju
 • Maja Dziuboń  – 19 miejsce w kraju
 • Amelia Zaremba – 19 miejsce w kraju
 • Mateusz Karsiński– 20 miejsce

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom wspaniałych wyników!

Wszyscy uczniowie, którzy zajęli lokaty powyżej 20 miejsca w kraju otrzymali ocenę celującą z języka angielskiego.