SPRAWOZDANIE Z PRZEDSTAWIENIA PASYJNEGO „DROGA DO ZBAWIENIA”

Czas Wielkiego Postu skłania do refleksji nad kondycją człowieka, jego relacji i życia w świecie. W tym czasie uczniowie naszej Szkoły przygotowali przedstawienie pasyjne pt. „ Droga do zbawienia”, wystawione w Niedzielę Palmową 10 kwietnia 2022r. w kościele parafialnym pw. NMP Anielskiej w Kleszczowie. Postać Jezusa została odegrana, z wielkim zaangażowaniem, przez pana Mateusza Ochockiego. Jako uczniowie towarzyszyli mu: Marcel Gołasa, Samuel Skurkiewicz, Kamil Mazur i Kacper Śmiertka, zaś w roli Judasza wystąpił Miłosz Szluga. Obok postaci biblijnych wystąpili jeszcze bohaterowie współcześni: żołnierz- Maciej Kokosiński, starszy człowiek- Igor Frach, rodzina- Martyna Witkowska, Norbert Frukacz, Bianka Cybulska i Marcel Buresz. Współczesnymi, znaczącymi postaciami były „ bywalczynie galerii handlowych”- odegrane przez Zofię Naturalną i Agatę Ślęzak. W przedstawieniu wzięli udział także pan Marek Królik z córką Mają, którzy okazali się doskonałymi lektorami. Wszyscy aktorzy świetnie poradzili sobie z tekstem, przygotowanym przez panią Renatę Frach.

Pieśni wielkopostne, wykorzystane w przedstawieniu zaprezentowane zostały przez Marię Rełkowską- „Golgota”, Nikolę Jakubiak- „Mój Mistrzu” oraz Biankę Cybulską- „Powiedz ludziom”. Nad przygotowaniem muzycznym uczennic czuwał pan Sławomir Szafrański, zaś nagłośnienie przedstawienia przygotował pan Krzysztof Kątny.

Ilustracją do przedstawienia była prezentacja multimedialna, zawierająca obrazy korespondujące z treścią poszczególnych scen przedstawienia oraz teksty wykonywanych pieśni, przygotowana przez panią Annę Gołasę.

Pięknym uzupełnieniem atmosfery przedstawienia były dekoracje wykonane przez panie Bogusławę Gajzler, Barbarę Najmrodzką oraz Katarzynę Jabłońską i Kamilę Kieras.

Przygotowywanie przedstawienia o charakterze pasyjnym było okazją do osobistych refleksji, integracji między uczniami i rozwijaniu różnych form współpracy między nauczycielami, jak również umożliwiło aktywizację rodziców naszych uczniów.

Renata Frach
Anna Życińska