Sprawozdanie z realizacji programu rekomendowanego „Debata”

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie każdego roku podejmuje szereg działań o charakterze profilaktycznym. W dniach 17-18.10.20222r. skoncentrowano się na uczniach klas VI, którzy wzięli udział w warsztatach z zakresu rekomendowanego programu profilaktycznego „Debata”. Celem ogólnym programu było wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej. Podczas 3-godzinnych zajęć psycholog z Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier z Krakowa pracował również nad wzrostem wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i zmianą błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm środowiskowych), promocją zdrowego stylu życia oraz wzmocnieniem tendencji do podejmowania abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych –  osłabienie siły presji rówieśniczej i ze strony środowiska dorosłych – rodziców i nauczycieli. Zajęcia okazały się bardzo wartościowe, uczniowie mieli możliwość wymiany poglądów w kwestii spożywania alkoholu przez młodzież, wspólnie z prowadzącym ustalili konsekwencje inicjacji alkoholowej przez osoby zwłaszcza w tak młodym wieku.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki współpracy szkoły z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kleszczowie a koordynatorem była pedagog szkolny Emilia Palińska.