Sprawozdanie z szkolnych obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych

26 września obchodzony jest  Europejski  Dzień Języków Obcych. Z tej okazji – 30 września 2021 w  naszej szkole zorganizowane zostały szkolne obchody tego święta. Miały one  na celu ukazanie różnorodności językowo-kulturowej naszego kontynentu oraz korzyści płynących z nauki języków obcych.

W ramach szkolnych obchodów uczniowie klas IV-VIII zostali poproszeni o ubranie się w tym dniu w barwy krajów europejskich oraz przygotowanie małych flag europejskich państw. Podczas uroczystego apelu uczniowie poznali genezę tego święta.  Mogli również bliżej poznać niektóre z pośród europejskich państw oglądając prezentacje przygotowane przez uczniów oraz towarzyszący im festiwal piosenki obcojęzycznej.

Przygotowane prezentacje, nie tylko ukazały bogactwo kultur i języków w Europie, ale przede wszystkim jednak, pozwoliły uczniom na zaprezentowanie swoich różnorakich talentów. Wydarzeniu towarzyszył dobry humor i świetna zabawa.

Realizacja szkolnych obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych przyczyniła się do:

  • rozszerzania wiedzy uczniów o krajach Europy (symbolice, kulturze, geografii, zwyczajach)
  • wyrabiania postawy szacunku w stosunku do dorobku kulturowego, obyczajowego i społecznego innych krajów
  • budowania motywacji uczniów do uczenia się języków obcych.

Zespół nauczycieli języków obcych SP Kleszczów