Sprawozdanie z wycieczki uczniów klas 8 do Państwowego Muzeum Pamięci w Oświęcimu

W środę, 5 czerwca, odbyła się wycieczka klas 8a i 8b   do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Głównym celem wyjazdu było  poznanie zjawiska Holokaustu na tle wydarzeń II wojny światowej i okupacji w Polsce oraz oddanie czci i pamięci wszystkim ofiarom tej największej w dziejach ludzkości zbrodni. Zwiedzanie obejmowało obozy Auschwitz I oraz Auschwitz II Birkenau – miejsca, które stały się symbolem nazistowskich zbrodni i eksterminacji narodu żydowskiego oraz innych narodowości uznanych przez nazistów za niegodnych życia.

Po przejściu przez bramę z niemieckim napisem „Arbeit macht frei”, uczniowie, pod opieką przewodników, rozpoczęli zwiedzanie wystawy stałej oraz obiektów na terenie obozu macierzystego Auschwitz I. Następnie udali się do obozu Auschwitz II-Birkenau, gdzie zwiedzili najważniejsze obiekty poobozowe: rampę wyładowczą, ruiny komór gazowych i krematoriów oraz baraki więźniarskie. Odwiedzane miejsca i eksponaty muzealne wywarły ogromne wrażenie na zwiedzających. Była to prawdziwa lekcja historii o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w czasie II wojny światowej.

Zwiedzanie uwrażliwiło uczniów na los innych oraz skłoniło ich do głębokiej refleksji nad istotą człowieczeństwa i potrzebą pielęgnowania takich wartości, jak wzajemny szacunek, przyjaźń, tolerancja i miłość.