Sprawozdanie z wyjazdu do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

W dniu 6.06.2024r. uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka  w Kleszczowie wzięli udział w wyjeździe do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim. Wyjazd został zorganizowany przez pedagoga szkolnego p. Emilię Palińską oraz doradcę zawodowego p. Monikę Piątczak w ramach szerokiej działalności profilaktycznej szkoły.

Celem wyjazdu było przede wszystkim uświadomienie młodzieży konsekwencji prawnych wynikających z podejmowania zachowań ryzykownych. Uczniowie wzięli udział w autentycznej rozprawie sądowej w wydziale III Rodzinnym i Nieletnich, mieli okazję zobaczyć jak wygląda sala sądowa. Po rozprawie uczestniczyli w spotkaniu z panią sędzią orzekającą w w/w wydziale. Prowadząca zapoznała uczestników z zawodem sędziego, omówiła elementy stroju, w którym występuję sędzia, sali sądowej. Przeprowadziła również rozmowę na temat sytuacji, które mogą być podstawą do wszczęcia postepowania w wydziale w związku z podejrzeniem demoralizacji. Przestrzegła młodzież, aby nie eksperymentować z używkami, odniosła się do zachowań w Internecie (hejt, zakładanie fałszywych kont, zakupy i handel przez Internet). Zwróciła szczególną uwagę na fakt, że za każdym prawem dziecka stoi również obowiązek, każde prawo kończy się w miejscu , w którym naruszane jest dobro innego człowieka.

Po spotkaniu z sędzią uczniowie zostali oprowadzeni po budynku sądu, poznali historię zabytku.