Sprawozdanie z XIV Ekologicznego Rajdu „Barbórka w Kleszczowie”

W dniu 30.11.2019.r odbył się organizowany przez działające w kleszczowskiej podstawówce Szkolne Koło PTSM –  XIV Ekologiczny Rajd „BARBÓRKA w Kleszczowie”. Naszą turystyczną imprezę objął patronatem Wójt Gminy Kleszczów Sławomir Chojnowski.

Celem rajdu było:

 • Wzbogacanie wiedzy o ekologii i regionie: poznanie form ochrony przyrody na terenie gminy Kleszczów; pokazanie kleszczowskiego, silnie przekształconego przez człowieka krajobrazu; umożliwienie korzystania z walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Kleszczów;
 • Promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie aktywności ruchowej i rozwijanie różnorodnych zainteresowań uczniów, zgodnie z założeniami programu Szkół Promujących Zdrowie;
 • Popularyzacja Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jako organizacji umożliwiającej tanie i atrakcyjne  spędzanie czasu wolnego oraz poznawanie  regionu, kraju  i świata;

Naszym zamierzeniem była promocja gminy Kleszczów, jej walorów krajoznawczo – turystycznych, w tym zasobów służących rekreacji i uprawianiu sportu oraz pokazanie naszej szkoły, jako szkoły:

 • ceniącej swoją historię propagującej i podtrzymującej swoje tradycje;
 • dbającej  o szeroko rozumiane zdrowie i wszechstronny rozwój uczniów, zgodnie z realizowanymi projektami i otrzymanymi certyfikatami, min. Szkoły Promującej Zdrowie, Szkoły Odkrywców Talentów;
 • uczącej dzieci społecznego zaangażowania w pracę dla wspólnego dobra;
 • instytucji współpracującej ze środowiskiem lokalnym i organizacjami pozarządowymi;

Przygotowania, organizacja i realizacja rajdu rozwijała kompetencje społeczne i obywatelskie uczniów w tym także we współpracy ze środowiskiem lokalnym.

W tegorocznym rajdzie wzięło udział  31 uczniów  z 5 opiekunami, reprezentujących  3 szkoły: SP Czarnocin, SP Szynczyce i SP Kleszczów oraz zaproszeni goście  i organizatorzy.

Sobotnia impreza przebiegała zgodnie z programem RAJDU.

Odbyły się:

– Konkursy :

 • wiedzy o gminie Kleszczów – ochrona przyrody, historia, walory krajoznawczo-turystyczne – przygotowany przez Agnieszkę Szczęsną, przeprowadzony przez Ewę Stawiak – Kołba
 • plastyczny : „Jodła z Rezerwatu Łuszczanowice” – przygotowany przez Agnieszkę Szczęsną; przeprowadzony przez Katarzynę Jabłońską i Urszulę Brześcińską

– Piesza wycieczka na taras widokowy KWB Bełchatów w Kleszczowie
– Piesza wycieczka do kompleksu dydaktyczno – sportowego SOLPARK  w Kleszczowie;
– Korzystanie  z basenu;
– Zawody pływackie – przeprowadzone przez Iwonę Chojnowską i Michała Dzwonkowskiego;
– Wycieczka autokarowa po gminie Kleszczów:  na trasie Solpark – Taras widokowy KWB Bełchatów w Żłobnicy – strefy przemysłowe w Żłobnicy i w Kleszczowie – Altanka Ekologiczna w Łuszczanowicach;
– Ognisko z pieczeniem kiełbasek w Altance Ekologicznej w Łuszczanowicach – pomagały Agnieszka Skóra i Elżbieta Antosiewicz; Ognisko przygotowała jednostka OSP w Kleszczowie;
– Podsumowanie konkursów, wręczenie nagród –  Agnieszka Szczęsna z udziałem Wicedyrektora Katarzyny Syrówki oraz gości Przewodniczącego Rady Rodziców Witolda Gawrysia i przedstawiciela Urzędu Gminy w Kleszczowie Anety Misiak.
– Zakończenie XIV Ekologicznego Rajdu „BARBÓRKA w Kleszczowie”.

Uczestnicy poznali naszą gminę podczas wycieczek pieszych – ze Szkoły Podstawowej do Pomnika Niepodległości w Kleszczowie i figury św. Barbary  oraz na taras widokowy KWB Bełchatów w Kleszczowie, a także do Kompleksu Dydaktyczno –Sportowego SOLPARK. Dużą atrakcją był pobyt na basenie w Solparku, gdzie uczestnicy rajdu mogli zrelaksować się i doskonalić umiejętności pływackie. Wiedzy o walorach turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych dostarczyły  uczestnikom rajdu mapki naszej gminy.

Uczniowie mieli możliwość poznać ciekawe formy spędzania wolnego czasu oraz przyjemnie go spędzić robiąc to, co lubią, czym się interesują i pasjonują. Mogli oni rywalizować między sobą i sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w wielu różnorodnych dziedzinach.                                               

W programie rajdu każdy mógł znaleźć coś dla siebie, zarówno ci, którzy lubią się uczyć, zdobywać wiedzę, jak i uzdolnieni artystycznie czy sprawni fizycznie. Rajdowicze mogli popisać się talentami i wykazać zdolnościami plastycznymi, pływackimi. Pobyt na świeżym powietrzu, piesze wycieczki  i pływanie rozwijało aktywność fizyczną oraz sprzyjało kształtowaniu nawyków higienicznych związanych ze zwiększaniem odporności i hartowaniem organizmów.  Uczestnicy tej turystycznej imprezy sobotnie przedpołudnie spędzili atrakcyjnie, aktywnie i zdrowo w gronie swoich rówieśników.

XIV Ekologiczny Rajd „Barbórka w Kleszczowie” umożliwił młodym ludziom aktywne i atrakcyjne spędzanie czasu wolnego  oraz poznanie części walorów krajoznawczo- turystycznych naszej gminy

Szkołę Podstawową w Kleszczowie reprezentowało 14 członków Szkolnego Koła PTSM, z klas IV- VIII, którymi opiekowało się 3 nauczycieli pod kierunkiem Aleksandry Gorzelak Dylak: Barbara Najmrodzka i Renata Frach.

Nasi uczniowie rywalizowali w konkursach:

1) konkurs wiedzy o gminie Kleszczów – ochrona przyrody, historia i walory krajoznawczo-turystyczne

 • I miejsce – Wiktoria Moskot
 • II miejsce Kacper Antosiewicz
 • III miejsce Magdalena Mielczarek

2) konkurs plastyczny – „Jodła z Rezerwatu Łuszczanowice”

 • I miejsce – Maria Najmrodzka
 • III miejsce – Nina Lasota
 • IV miejsce – Wiktoria Marcinkowska

3)Indywidualny turniej pływacki:

 • I miejsce Maria Najmrodzka
 • I miejsce Kacper Antosiewicz
 • II miejsce – Aleksandra Mielczarek
 • II miejsce Wojciech Antosiewicz
 • III miejsce Franciszek Lipiński
 • IV miejsce Nina Lasota
 • V miejsce Martyna Kruszyńska
 • V miejsce Bartosz Bujacz
 • VI miejsce Wiktoria Marcinkowska
 • VI miejsce Aleksander Wypryski

Rajd udał się, dzięki zaangażowaniu wielu osób i współpracy ze środowiskiem lokalnym, oraz z wieloma instytucjami i firmami.              

Organizatorzy dziękują:

 • Wójtowi Gminy Kleszczów Sławomirowi Chojnowskiemu za objęcie rajdu patronatem,
 • Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów,
 • Zarządowi Kompleksu SOLPARK,
 • Kopalni Węgla Brunatnego  Bełchatów,
 • OSP w Kleszczowie – przygotowanie ogniska w Altance Ekologicznej w Kleszczowie.

W organizacji Rajdu pomagali także: Justyna Klimczyk, która opracowała projekt zaproszenia i dyplomu; Anna Tatara, Barbara Gwoździk, Barbara Bujacz, Aleksandra Mizera, Monika Stobiecka, Beata Stawicka  oraz inni  pracownicy administracji  i obsługi szkoły, rodzice oraz pracownicy współpracujących instytucji.  Wielu niewymienionych nauczycieli wyraziło swoją chęć pełnienia opieki nad uczniami z naszej szkoły i pomocy przy organizacji.

Wszystkim za pomoc i wsparcie serdecznie dziękuję!

Kierownik rajdu, opiekun SK PTSM
Agnieszka  Szczęsna

Komentarze są wyłączone.