Sprawozdanie ze spotkania z policjantem

W dniu 25 stycznia 2024 roku w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie obyło się spotkanie uczniów klas I- III z przedstawicielem Posterunku Policji w Kleszczowie p. Sylwestrem Łyp. Funkcjonariusz przybył do szkoły na zaproszenie pedagoga szkolnego p. Emilii Palińskiej.

Głównym celem spotkania było wyposażenie uczniów w wiedzę z zakresu bezpiecznego spędzania ferii zimowych. Podczas swojego wystąpienia funkcjonariusz policji omówił następujące kwestie:

  • bezpieczeństwo w ruchu drogowym
  • bezpieczeństwa w sieci
  • kontakty z nieznajomymi
  • zasady zachowania w czasie wyjazdów zorganizowanych

Podczas spotkania uczestniczyli usłyszeli wiele cennych wskazówek dotyczących właściwego, bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach. Sami też wykazali się dużą znajomością omawianych treści.  Dużym dzieci zainteresowaniem cieszyła się prezentacja multimedialna ilustrująca omawiane zagadnienia oraz film profilaktyczny.

Funkcjonariusz policji rozmawiający z uczniami
Uczniowie oglądający film na temat bezpieczeństwa