SPRAWOZDNAIE Z II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO “OSZCZEDZAJMY WODĘ!”

W I semestrze roku szkolnego 2020/2021 w ramach projektu EKO-Szkoła uczniowie naszej szkoły  wzięli udział II Wojewódzkim Konkursie organizowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego “Oszczędzajmy wodę!”. Celem Konkursu było zapoznanie się uczestników z tematyką związaną z racjonalnym gospodarowaniem wodą oraz postępującymi zmianami klimatu, co przyczyni się do zwiększenia świadomości w zakresie ochrony środowiska, rozwinięcia wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych oraz kształtowania indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska.

Konkurs „OSZCZĘDZAJMY WODĘ!” polegał na wykonaniu plakatu lub ulotki, których treść miała ukazywać m.in. konieczność oszczędzania wody i potrzebę zmiany nawyków w tym zakresie, działania, które mogą przyczyniać się do zapobiegania marnotrawieniu wody lub też skutki suszy i sposoby przeciwdziałania im.

Uczniowie SP im. Janusza Korczaka w Kleszczowie bardzo licznie wzięli udział w Konkursie. Zgłoszono aż 30 prac przygotowanych zarówno przez uczniów klas 1 – 3 jaki starszych. Wszystkim bardzo dziękujemy za tak aktywny udział!!!