Stypendiada Polonistyczna 2021– Ogólnopolski Konkurs dla uczniów klas IV-VIII (wyniki)

W tegorocznej edycji nasi uczniowie zmagali się w następujących konkursach tematycznych:

1. Konkurs czytelniczy „Kreator”
2. Konkurs ortograficzny „Ortograf”
3. Konkurs literacki „Polonus”

Zakres tematyczny poszczególnych konkursów:

 1. Konkurs czytelniczy „Kreator” – w konkursie należało wykazać się znajomością treści wskazanego przez organizatora utworu literackiego.
 2. Konkurs ortograficzny „Ortograf” – sprawdzał w poszczególnych klasach 4-8 znajomość następujących reguł ortograficznych: ● u – ó, ż– rz, h – ch
 3. Konkurs literacki „Polonus” – uczniowie mieli za zadanie napisać jednostronicowe wypracowanie na podany temat. Konkurs sprawdzał umiejętność posługiwania się wskazaną formą wypowiedzi pisemnej:

Do konkursów przystąpiło 101 uczniów z klas IV- VIII.

 • Tytuł Laureata za zajęcie I miejsca i tytuł Orła Czytelniczego otrzymuje Urszula Pałczyńska  (kl.IVb)
 • Tytuł Laureata za zajęcie I miejsca i tytuł Orła Ortograficznego otrzymują: Wojciech Antosiewicz  (kl.Va), Miłosz Szluga (kl.VIb), Samuel Skurkiewicz (kl.VIIb), Zofia Kuc (kl. VId), Oliwia Rybarczyk (kl. VIIIa), Zuzanna Bujacz (kl. VIIId)
 • Wyróżnienie – Dyplom Finalisty i tytuł Orła Ortograficznego zdobyli:  Jakub Nowakowski (kl.VIIb), Marcel Golasa (kl. VIId), Maja Dziuboń (kl. VIIc)n Nikola Urbaniak (kl. VIIIa)
 • Wyróżnienie – Dyplom Finalisty i tytuł Orła Literackiego zdobył Franciszek Jakubik (kl.IVb)  

GRATULUJEMY naszym Laureatom i Finalistom.

Uczniowie, którzy zajęli równie wysokie lokaty:

Klasy 4

Konkurs czytelniczy:

 • Franciszek Jakubik, Nadia Perońska (4b)- (42pkt.)- 9.miejsce w kraju
 • Roksana Gonera (4b), Franciszek Skurkiewicz (4a) – (39kt.) – 12.miejsce w kraju
 • Blanka Moryń (4a)- (38pkt.) – 13. miejsce w kraju

Konkurs ortograficzny:

 • Franciszek Jakubik (4b)- (42pkt.)- 9.miejsce w kraju
 • Urszula Pałczyńska (4b)- (40pkt.)- 11. miejsce w kraju
 • Marta Gorząd (4c)- (39pkt.) – 12.miejsce w kraju

Konkurs literacki:

 • Nadia Perońska (4b)- (42pkt.)- 9.miejsce w kraju
 • Roksana Gonera (4b)- (40pkt.)- 11.miejsce w kraju

Klasy 5

Konkurs ortograficzny:

 • Natasza Kułak (5b)- (42pkt.)- 9.miejsce w kraju
 • Wojciech Bujacz, Iga Ochocka (5b) – (41pkt.)- 10.miejsce w kraju
 • Mikołaj Wojtan (5b)- – (31pkt.)- 20.miejsce w kraju

Klasy 6

Konkurs czytelniczy:

 • Filip Dylak (6d) – (37pkt.)- 14.miejsce w kraju

Konkurs ortograficzny:

 • Nadia Depczyńska (6d), Filip Dylak (6d), Marta Wojewoda (6d)-  (41pkt.)- 10.miejsce w kraju
 • Bianka Cybulska (6d)-  (41pkt.)- 10.miejsce w kraju
 • Krzysztof Kopka (6d) – (37pkt.)- 14.miejsce w kraju
 • Bartłomiej Szmigielski (6b)- (35pkt.)- 16.miejsce w kraju

Klasy 7

Konkurs czytelniczy:

 • Martyna Neumann (7a)- (34pkt.)- 17.miejsce w kraju

Konkurs ortograficzny:

 • Dominik Gajda (7b) – (41pkt.)- 10.miejsce w kraju
 • Nikola Jabłońska (7c) – (40pkt.)- 11.miejsce w kraju

Konkurs literacki:

 • Maja Dziuboń (7c) – (40pkt.)- 11.miejsce w kraju
 • Julia Lizak, Aleksandra Retkiewicz (6d)- (34pkt.)- 17.miejsce w kraju

Klasy 8

Konkurs czytelniczy:

 • Patrycja Szymanek (8b)- (33pkt.)- 18.miejsce w kraju

Konkurs ortograficzny:

 • Wiktor Falarz (8b), Bartłomiej Kołba (8c), Martyna Kaźmierczak (8d)- (42pkt.)- 9.miejsce w kraju
 • Amelia Głowacka (8a) – (40pkt.)- 11.miejsce w kraju
 • Kacper Antosiewicz (8a), Patrycja Szymanek (8b), Laura Grzybek (8d), Patrycja Zakrzewska (8d) – (39pkt.)- 12.miejsce w kraju
 • Maria Nagoda (8a)- (38pkt.)- 13.miejsce w kraju
 • Weronika Ratajczyk (8d) – (35pkt.)- 16.miejsce w kraju

Konkurs literacki:

 • Bartłomiej Kołba (8c) )- (42pkt.)- 9.miejsce w kraju
 • Alicja Zajdel (8b)- (40pkt.)- 11.miejsce w kraju
 • Zuzanna Bujacz (8d), Weronika Ratajczyk (8d)- (39pkt.)- 12.miejsce w kraju

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Uczniów do konkursu przygotowały: p. Katarzyna Skurkiewicz, p. Agnieszka Gos- Stacherska, p. Renata Frach, p.  Agnieszka Kuśmierek, p. Aleksandra Gorzelak – Dylak, p. Danuta Kuc.

Wyróżnieni uczniowie otrzymują oceny celujące z języka polskiego, adekwatnie do osiągniętego wyniku oraz pochwały.

Sprawozdanie opracowała Danuta Kuc- szkolny koordynator